banner_cesta

Home Informační centrum Metodické pokyny Účetnictví II. pilíř důchodového spoření ve mzdovém systému Soft Pc

II. pilíř důchodového spoření ve mzdovém systému Soft Pc

Tisk

Důchodové pojištění je významnou programovou změnou roku 2013 v programu SOFTPC.  Z této změny vychází základní vazby pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Nutnosti a povinnosti zaměstnavatele:
1. Zaměstnavatel odpovídá za odvody zaměstnance.
2. Povinnost elektronickou formou odeslat pravidelné měsíční hlášení na FÚ ( nikoliv ČSSZ )-již není klasický tiskopis, pouze digitální převod.
3. Zaměstnavatel se stává plátcem na důchodové spoření.
4. Do konce 03/2013 podat  vyúčtování pojistného na důchodové spoření.
5. Zohlednit odvod 21,5% důchodové pojištění , 2,3% nemocenské pojištění a 1,2% státní politika zaměstnanosti.

Nutnosti a povinnosti zaměstnance:
1. Dobrovolnost vstupu do II.pilíře. Bohužel nevratnost tohoto kroku ( pouze do 14.dní do centrální registrace )
2. V případě, že je zaměstnanec  starší 35.let, musíte podepsat přihlášení nejpozději do konce měsíce 06/2013.
3. Smlouva u penzijní společnosti (Od této aktivované smlouvy lze za jistých podmínek odstoupit)
4. Předem stanovená Penzijní společnost zažádá o registraci smlouvy v Centrálním registru smluv (po této aktivaci již nelze vystoupit a tato smlouva je aktivní “doživotně“).
5. Písemnou formou ( lze ještě kombinovat společně s ústním oznámením )oznámit zaměstnavateli začátek vstupu do II. Pilíře. V reálné podobě je nutné odevzdat dva tiskopisy, které dostanete od penzijní společnosti.
6. Selekce či výběr  4.důchodových fondů odlišených podle stupně rizika – fond státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený, dynamický (mezi těmito fondy lze přestupovat)
7. Zaměstnanci náleží  3,5% z VZ důchodové pojištění (I. pilíř) a 5% z VZ odvod do fondů (II. pilíř)

Pro korektní průběh odvodu a správného výpočtu je nutné správně vyplnit některá nastavení. Tento popis je určen pro poslední verzi mezd 3.305. Nárok ( do kterého měsíce mezd budeme pořizovat ) na výplatu vzniká dnem přiznání starobního důchodu z I. pilíře (tj. stávajícího státního důchodového systému).

Přestože je odvod prováděn na penzijní společnost, tak reálný odvod z mezd je prováděn na finanční úřad. Pro správné nastavení si zvolte následující nabídku:
Číselníky->Pojistné, nemocenské dávky, účty FÚ a ČSSZ", tam je potřeba nastavit účet a symboly platby, sídlo FÚ, číslo FÚ a kód územního pracoviště FÚ.

 

U pracovníka, který se stal účastníkem důchodového spoření je třeba v kmeni pracovníků zvolit  volbu "účastník důchodového spoření" na kartě "pojistné, odpočet daně". Tato volba se zaškrtne až ve výplatním měsíci, kdy se má poprvé provést výpočet a odvod příslušné částky na důchodové spoření. Toto je vhodné znovu ověřit se zaměstnancem, který má povinnost oznámení zaměstnavateli.

 

Samotný výpočet odvodu na důchodové spoření  ( s reálným odvodem na FÚ ) probíhá automaticky při pořizování výplaty zaměstnance. Výslednou částku odvodu je možné zkontrolovat ve výplatě na druhé záložce "Úpravy zdanění výplat a pojistného" v poli "Důchodové spoření-záloha". Pokud by u zaměstnance došlo k přeplatku na odvodu Důchodové spoření a zaměstnanec požádal o jeho vypořádání-vyrovnání, zadává se částka do pole "Důch.spoření-vyrovnání". Tato nutnost však reálně není častá.


 


Nutností při pořizování mzdy je kontrola odvodu. K tomuto je vhodná sestava v nabídce "Tisky - Tisky z výplat - Tisk a výpočet odvodu pojistného -Důchodové spoření".
 
 
Tyto sestavy lze v případě opomenutí vytisknout i z archívu nebo zpětně. Pro tento krok si můžete uzavřené mzdy z archívu otevřít přes nabídku automatické zálohy.
 
 
Dalším povinným krokem ( po vytíštění této sestavy ) je nutnost exportu xml souboru s daty pro elektronické hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření. Název souboru doporučujeme volit DUCHSPOR.XML. Pro rychlejší dohledání tohoto souboru při elektronickém odesílání přes ALISPVS ( VREP ) je vhodné zadávat i cestu do složky ALIS.
 
Nebo pro systém ALIS PVS (VREP ) 

 
Soubor DUCHSPOR.XML je možné také odesílat přes datovou schránku na příslušný finanční úřad, nebo přes program ALISPVS (VREP ), který zachovává historii odeslání a je možné v případě potřeby vše „zdokladovat“.  Poslední verze ALISPVS 4.06 je určena přímo pro elektronické odesílání data II.pilíře. V programu tedy přes nabídku Soubor – otevřít vyberte příslušná XML soubor a následně z nabídky Soubor – šifrovat, podepsat a odeslat potvďte heslo a data odešlete na FÚ.
 

 
 

Je zde také možné přes finálním odesláním provést načtení a kontrolu dat do rozhraní elektronických podání FÚ – MF ČR - EPO na adrese :
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
 
 
V případě, že zaměstnanec poptává rozpis na výplatní pásce nebo ověření těchto údajů, tak doporučujeme tisknout opis výplatní páky nebo kontrolní opis výplaty.
 

Předposledním krokem je samotný odvod. Ten je předvolený v příkazu k úhradě. Na tiskových kontrolních sestavách je pro správnost nutné ověřit korektní údaj účtu.

 

Posledním krokem je zohlednit tento odvod v samostatném účetním dokladu.  Tento krok je nutný i v případě, že používáte převodní program na rozúčtování mezd SOFTC do systému SQL EKONOM.

Do účtové osnovy je vhodné přidat účet 344100 - Jiné daně a poplatky Mezd II.pilíř  (SÚ 344, resp. třída 34, protože důchodová reforma se řídí Daňovým řádem ČR a je odváděn ÚzP Finančního úřadu a částku evidujeme jako „daň“.) a zde účtujeme proti 331xxx.

Pro výběr bankovního účtu doporučuji odkaz na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html?year=0


Sestavil kolektiv společnosti Softbit Software s.r.o.

Hotline SOFTbit software s.r.o.

tel.: 494 532 202 a 494 534 354
Po - Pá 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Kontaktní formulář : OnLine formulář služby
Zákaznický HELP DESK : OnLine podpora
Vzdálená podpora : Teamviewer

SOFTbit software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634,
516 01   Rychnov nad Kněžnou

E-mail: softbit@softbit.cz