HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Sponzorujeme

Společnost Softbit Software s.r.o. se mimo jiné prezentuje i v oblasti veřejného a společenského života, sponzoruje různé kulturní, společenské a charitativní akce. Podporujeme a účastníme se řady projektů především v Rychnovském regionu.

Z těch významných vybíráme:

Loučení s létem v Podorlické sodovkárně 15.9.2012 v Rychnově nad Kěžnou

Stejně jako tomu bylo minulý rok v září, i letos firma Podorlická sodovkárna v Rychnově nad Kněžnou uspořádala Loučení s létem. Akce se uskutečnila 15. září 2012. Opět byl připraven bohatý program se soutěžemi např. otevírání 10 lahví na čas, držení tupláku na čas nebo pití piva brčkem. Naše společnost přispěla do soutěží hmotným dárkem v podobě flash pamětí atraktivního vzhledu.

Na akci vystoupily mažoretky z Dobrušky, zahrála dechová hudba Valanka. Pro všechny, kteří setrvali do večerních hodin čekalo atraktivní vystoupení skupiny Meče – Blesky ze Šumperka a poté k tanci a poslechu zahrála skupina Combi.

Zábavná akce v Domově na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orl.h.

Již od roku 2007 organizuje vždy v měsící září Domov na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách zábavnou akci pod názvem Rytmus. I letos se akce uskutečnila v Klubu Družba a naše společnost přispěla finanční částkou, která se podílela na pokrytí části výdajů spojených s touto akcí. Do Klubu Družba přišlo spoustu lidí a zábava se vydařila ke spokojenosti všech návštěvníků.

Loučení s létem v pivovaru

V sobotu 11.9.2011 proběhlo v areálu podorlického pivovaru v Rychnově nad Kněžnou "Loučení s létem". Naše společnost přispěla do této akce hmotným dárkem v podobě flash pamětí atraktivního desingu, které mohli všichni zúčastnění vyhrát v tombole. Pořadatelem akce byla Podorlická sodovkárna Rychnov nad Kněžnou, která pro návštěvníky připravila bohatý program, ve kterém nechyběla např. nabídka piv, víno, ovocné destiláty a rozmanité občerstvení. Pro děti byl ve spolupráci s M+M Reality připraven dětský koutek, své modely předvedli úspěšní modeláři Bzuk teamu, zajímavá byla i ukázka vozidel a zahradní techniky. Celý program doprovázela hudba skupiny Combi.

V MŠ Láň bude výtah pro postižené děti

Naše společnost poskytla sponzorský dar Mateřské škole Láň v Rychnově nad Kněžnou. Škola tak bude moci zrealizovat stavbu zdvihacího zařízení pro děti s handicapem, kterým tak pomůže k lepšímu, mobilnímu pohybu v budově školy. Výstavba a provoz výtahu by měl být dokončen v měsíci listopadu 2011. Přejeme, aby se vše podařilo dokončit v plánovaném termínu a výtah fungoval ku prospěchu tělesně postižených.

„Vyber místo a zasaď strom“

Naše společnost se letos zúčastnila akce projektu „Vyber místo a zasaď strom“, který již druhým rokem uspořádala Základní škola Masarykova v Rychnově nad Kněžnou pod vedením paní učitelky 4.A, která má na starosti environmentální výchovu.

Protože se tento projekt stal v minulém roce 2010 velice úspěšným, letos se naše společnost rozhodla finančně pomoci žákům 4.A při nákupu třech listnaných stromů – platanů. Největší zásluhu na organizaci celého projektu má již zmíněná paní učitelka 4.A. Bez jejího úsilí a podpory by se tato akce vůbec neuskutečnila. I dětem a jejich rodičům patří velký dík, protože se zúčastnili a pomohli při výsadbě listnatých stromů v blízkosti pavilonu ZŠ Masarykova. Doufáme, že přispějí ke zkvalitnění prostředí v našem městě. Tento projekt je spojen se Dnem Země konaným vždy 22. dubna. den zemeHistorie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světě se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartování iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o 2 roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

HOT-LINE SOFTbit

Tel.: 494 532 202
E-mail: softbit@softbit.cz

kontakt

SOFTbit software
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více v menu KONTAKTY.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.