+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Aktuality

Vážení uživatelé informačního systému SQL Ekonom Aquarius,

uvolnili jsme pro Vás do distribuce novou verzi našeho informačního systému SQL Ekonom pod číslem 22.8. 

Nová verze obsahuje zejména tyto novinky :  

 • Změny ve výpočtu srážkové vody s přidáním nových typů ploch 
 • Změny ve výpočtu paušál/skutečná spotřeba při rozdělení odečtů na více období podle ceny 
 • Období poslední a příští revize u vodoměrů doplněno o měsíc 
 • Rozšíření variant tvorby faktur s možností vystavení faktury za jednoho odběratele a více OM 
 • Doplnění emailu a telefonu plátce na odečtu vodoměru 
 • Automatizované připojení odpočtů záloh při vystavení faktury 
 • Vystavené faktury – doplnění splátkového kalendáře pro neplatiče 
 • Změny v odeslání jednotlivých faktur emailem 
 • Zjednodušené ukládání dokumentů k odběrným místům 
 • a řada dalších 

Vážení uživatelé IS SQL Ekonom,

Připravili jsme pro Vás novou verzi informačního systému SQL Ekonom ve verzi 22.8.0

Hlavní novinky v této verzi:

 • změny ve finančních výkazech příspěvkových organizací – rozvaha a výkaz hospodaření v novém generátoru Fasterport
 • řada dalších nových sestav v analýzách převedených do generátoru Fastreport
 • upraven tiskopis souhrnného hlášení
 • aktualizované výkazy PAP doplněné o detaily údajů s doplněním nových kontrol
 • nový žurnál změn v modulu nastavení období účetnictví
 • kontroly na vyrovnanost účetního dokladu při uzavření formuláře
 • plán a rozpočet – detaily změn v plánu za vybrané období s exportem na nadřízený úřa
 • modul došlých faktur – nová funkce blokace úhrady faktury v cizí měně
 • inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzický stav v pokladně
 • nově možnost tvorby kopií bankovních výpisů
 • rychlé odeslání tiskových sestav ve formátu pdf e-mailem
 • modul vydaných faktur – tvorba splátkového kalendáře pro neplatící zákazníky včetně tiskopisu a párování jednotlivých splátek
 • export faktur z SQL Ekonomu do externích programů
 • modul sklad – vylepšení práce z skladovými podkartami
 • nový modul schvalování dodavatelských faktur v beta verzi
 • a řada dalších
 

Vážení zákazníci z řad příspěvkových organizací,

v blízké době Vás čeká zavedení elektronické služby ve Vaší organizaci. Naše společnost Vám nyní nabízí možnost si elektronickou spisovou službu od nás objednat včetně její instalace a zprovoznění.

Vážení uživatelé IS SQL Ekonom - vodné a stočné,

připravili jsme pro Vás novou verzi našeho informačního systému SQL Ekonom - vodné a stočné s číslem 22.4.0.

Hlavní novinky v této verzi:

 • odběrná místa - automatické doplnění nového čísla smlouvy
 • odběrná místa a odečty vodoměrů - nové přehledy fakturace
 • odběrná místa - inkaso záloh - rozšiřitelná funkcionalita pro úhrady záloh formou inkasního příkazu
 • odečty vodoměrů - možnost manuálního přepínání výpočtu paušálu, pevné složky
 • odpočty podružných vodoměrů - nastavení hranice pro odpočet podle obcí
 • přehledy odečtů vodoměrů - nové přehledy sumáře odečtů s pevnou složkou
 • exporty účetních dat do IS Munis/Gordic - výběr z více variant exportu

Přinášíme Vám nové číslo magazínu Softbit.

Hlavní témata tohoto čísla:

 • Novinky v IS SQL Ekonom 2022 - verze 22.4.0
 • Odložení platby DPH u vybraných subjektů a prominutí záloh na daň silniční
 • Aplikace Munis ERMS - spisová služba
 • Zvýšení ceny za kilometr cestovného
 • Nové funkce programu Mzdy SQL SOFT PC
 • A mnoho dalšího! 

Vážení uživatelé IS SQL Ekonom,

připravili jsme pro Vás novou verzi našeho informačního systému SQL Ekonom s číslem 22.4.0.

Hlavní novinky v této verzi:

 • rozvaha dle zakázek
 • výkaz rozvahových účtů dle obchodního případu
 • výkazy neziskové organizace ve zkráceném rozsahu
 • aktualizace výkaznictví Intrastat
 • výkaznictví PAP 2022
 • dodavatelské faktury a pokladna - aktualizace finanční kontroly
 • dodavatelské faktury a pokladna - vazba na evidenci dokumentů a smluv
 • pokladna - hlídání limitu v pokladně
 • banka - žurnál změn v číselníku bankovních účtů
 • kontrola nespolehlivý plátce DPH a komunikace s ARESem - aktualizace komunikačního rozhraní
 • adresář -agenda jednání s obchodními partnery
 • sklad - doplnění implicitní sazebník pro Intrastat
 • odbyt - barva pozadí zakázkových listů 
 • odeslané objednávky - celková hodnota objednávky s možností v haléřích
 • teplo - změny v ročním vyúčtování dodávky tepla
 • oprava dlouhého názvu obchodního partnera v sumáři salda při platbách
 • a řada dalších

Přinášíme Vám nové číslo magazínu Softbit.

Hlavní témata tohoto čísla:

 • Pozor na zvýšenou hrozbu kybernetických útoků
 • SQL Ekonom - aktualizace příznání k dani z příjmu právnických osob 2021 
 • SQL Ekonom - aktualizace výkaznictví PAP pro rok 2022
 • Roční zúčtování daně 2021 v programu Mzdy SQL
 • A mnoho dalšího! 

Přinášíme Vám nové číslo magazínu GDPR.

Hlavní témata tohoto čísla:
 • Nový zákon o ochraně oznamovatelů z pohledu GDPR
 • Jakým způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16