+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz
 

 

Účetnictví, výkazy, statistika

Modul základního účetnictví je hlavním ekonomickým subsystémem v rámci celého podnikového systému SQL Ekonom. Do tohoto modulu se promítají průběžně informace o účtování dokladů z ostatních subsystémů.

Součástí aplikace je i možnost pořízení dalších účetních dokladů, které se přímo nevytvářejí v ostatních agendách. Na základě všech vložených účetních obratů systém provádí okamžité výstupní účetní sestavy a přehledy v textové i grafické podobě v členění dle definovaných účetních obdobích.

Agenda obsahuje i kompletní evidenci daně z přidané hodnoty, sestavení podkladů pro evidenci intrastat, plánování na organizační střediska a zakázky a další finanční analýzy a statistické a účetní přehledy. Modul obsahuje finanční výkazy se specializací pro hospodářské, příspěvkové, nevýdělečné organizace a pojišťovny. Samostatným modulem jsou statistické a účetní přehledy pro společnosti se zaměřením na zemědělskou výrobu.

Základní vlastnosti subsystému:

 • systém dovoluje vedení účetnictví pro více firem zároveň včetně zpracování více účetních let v reálném čase
 • společné uložení informací dovoluje jednoduché přepínání uživatelů mezi více účetními roky zároveň a umožňuje získání informací i za delší období než je daný účetní rok
 • účetnictví může být až čtyřstupňové v dělení na účet (syntetický a analytický), středisko (toto i na skupiny středisek), zakázka (tato i na skupiny zakázek) a na obchodní případ (může být i stroj, výkon apod.)
 • možnost nastavení i více jak 12 účetních období v rámci účetního roku
 • možnost nastavit systém pro jiný účetní rok než kalendářní
 • automatizovaný zápis účetních dokladů s vazbou na účetní souvztažnosti
 • možnost definice opakujících se stálých účetních dokladů
 • importy účetních dokladů z externích programů
 • přehledy stavů účtů a výstupních sestav (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, hlavní kniha, obratová předvaha, účetní deník, účetní konta apod.) k libovolnému účetnímu období
 • evidence daně z přidané hodnoty včetně souhrnného hlášení a sestavení daně z příjmu včetně elektronického exportu formulářů
 • sestavení výkazu přenesení daňové povinnosti na dodavatele, odběratele včetně elektronického exportu formuláře
 • možnost nastavení finančního plánu dle středisek a zakázek v porovnání se skutečností
 • verze finančních výkazů rozvahy, zisku a ztráty a dalších jak v podobě pro hospodářské, tak i pro příspěvkové, nevýdělečné organizace a pojišťovny
 • tvorba výkazů cash flow a změny vlastního kapitálu
 • automatizovaná tvroba saldokonta vybraných účtů
 • ucelený výběr srovnávacích přehledů a podkladů pro finanční analýzy
 • elektronický export na statistiku a podklady pro výkaz intrastat
 • definovatelné automatické rozpouštění podnikové režie dle středisek a zakázek
 • volitelně definovatelné finanční výkazy

Přehledy editačních formulářů

Pořízení účetního dokladu

Formulář pořízení účetních dokladů slouží k zaznamenání obratů na účtech, které nevznikají v jednotlivých subsystémech a dále i k prohlížení účtování prvnotních dokladů, které jsou v rámci systému přenášeny do celkového účetnictví. Formulář je rozdělelen na hlavičku a položky účetního dokladu, kde se pořizují jednotlivé obraty. Pro každou stranu obratu je určen jeden řádek.

Toto řešení má výhodu v možnosti účtování obratů z jednoho účtu jedné strany na více účtů druhé strany. Obraty s vazbou do saldokont závazků a pohledávek či daně z přidané hodnoty jsou do těchto evidencí ihned automaticky promítány.

porizeni ucetniho dokladu

Obrázek: Účetní doklady

Stavy účtů

Uvedený obrázek představuje formulář stavů na účtech, které lze zobrazovat k libovolnému účetnímu období. Stavy na účtech jednoduchou a přehlednou formou zobrazují jak kumulace obratů a zůstatky ke zvolenému účetnímu období, tak i položkově obraty, zůstatky účtů ke všem předcházejícím či další statistické přehledy. Přes samostatné tlačítko lze zobrazit řadu přehledů obratů na účtech či účetní konta, která obsahují i zůstatky na účtech dle jednotlivých obodobí.stavy uctu

Obrázek: Stavy účtů

Výkaz daně z přidané hodnoty

Výsledný formulář výkazu daně z přidané hodnoty zobrazuje výsledné hodnoty ve výkaze dph dle jednotlivých řádků v dělení vstup, výstup a rekapitulace. Vzor výkazu je automaticky zobrazován dle vybraného účetního roku. Výkaz dph lze sestavit i pro organizace, které krátí daň z přidané hodnoty na vstupu koeficientem. Samostatnou funkcí lze ihned zobrazit položkově doklady, které vstupují do jednotlivých řádků dph. Formulář rovněž obsahuje volbu pro sestavení přílohy v režimu přenesení daňové povinnosti či elektronickou podobu všech formulářů pro zaslání na finanční úřad.vykaz dph

Obrázek: Formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty

Finanční rozvaha hospodářské organizace

Informační systém dovoluje sestavit v platné podobě finanční výkazy pro hospodářské, příspěvkové, nevýdělečné organizace a pojišťovny. Výkazy jsou atuomaticky sestaveny dle nastavení řádků pro výkazy v účtové osnově. Výsledný výkaz lze editovat, tisknout či zasílat v elektronické podobě například na obchodní rejstřík.financni rozvaha

Obrázek: Rozvaha hospodářské organizace

Volitelné účetní výkazy

Nástroj v podobě volitelných účetních výkazů v rámci systému SQL Ekonom představuje vysoce sofistikovanou funkci, pomocí které si můžeme sestavit libovolný výkaz v členění dle účetních období, účtů, středisek či zakázek. Definici vytvořeného výkazu si můžeme uložit a kdykoli si dle nastavení vytvořit výkaz z aktuálních dat libovolného období. V rámci systému existuje celá řada výstupních účetních i statistických přehledů a tato funkce tyto možnosti ještě dále vysoce rozšiřuje.

Pár výhod závěrem pro nerozhodnuté zájemce

 • sestavení všech výstupních přehledů on-line bez nutnosti dávkového zpracování
 • účtování i ve více účetních letech zároveň
 • účetní období s dělením na kalendářní i hospodářský rok
 • libovolně definovatelné výstupní účetní výkazy
 • státní finanční výkazy pro hospodářské, příspěvkové, nevýdělečné organizace a pojišťovny
 • jednoduché uzavírání i v případě nutnosti otevírání účetních období i jednotlivých účetních odkladů

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2020 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16