+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz

Účetnictví, výkazy a statistiky

Poznejte hlavní subsystém Účetnictví našeho softwaru SQL Ekonom. Subsystém slouží k evidenci veškerých účetních informací zpracovávaných v rámci jednotlivých modulů. Na základě všech vložených informací systém provádí okamžité výstupní účetní sestavy a přehledy v textové i grafické podobě.

Vlastnosti subsystému

 • možnost vedení účetnictví pro více firem zároveň
 • jednoduché přepínání mezi zpracováním více účetních let
 • čtyřstupňové dělení na účet (syntetický a analytický), středisko (i na skupiny středisek), zakázku (i na skupiny zakázek), na obchodní případ (i stroj, výkon, apod.)
 • možnost nastavení systému pro jiný účetní rok než kalendářní
 • automatizovaný zápis účetních dokladů s vazbou na účetní souvztažnosti
 • možnost definice opakujících se stálých účetních dokladů
 • importy účetních dokladů z externích programů
 • přehledy stavů účtu a výstupních sestav k libovolnému účetnímu období (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, hlavní kniha, obratová předvaha, účetní deník, účetní konta apod.)
 • sestavení podkladů pro evidenci intrastat
 • tvorba výkazů cash flow a změny vlastního kapitálu
 • automatizovaná tvorba saldokonta vybraných účtů
 • evidence daně z přidané hodnoty včetně souhrnného a kontrolního hlášení
 • sestavení daně z příjmů
 • kalkulace
 • finanční plán s možností členění dle účtů, organizačních středisek a zakázek
 • státní finanční výkazy pro hospodářské, příspěvkové, nevýdělečné organizace a pojišťovny
 • výkazy lze editovat, tisknout či zasílat v elektronické podobě (např. na obchodní rejstřík)
 • export účetních dokladů do účetnictví (MUNIS, Gordic, KEO, VERA, Helios Fenix)

Vybraná řešení

Účetní doklady

Účetní doklady

Možnost vkládání účetních dokladů do více číselných řad v členění na účet, středisko, zakázku a obchodní případ. Zobrazení účetních zápisů z jednotlivých modulů (Došlé a vydané faktury, Pokladna, Banka, Sklad, Majetek, Mzdy, Doprava). Automatická vazba na saldokonta pohledávek a závazků, DPH a další.

Stavy na účtech

Stavy na účtech

Jednoduché zobrazení stavů na účtech k libovolnému účetnímu období včetně řady výstupních přehledů.

Přiznání k dani z příjmu

Přiznání k dani z příjmů

Sestavení výkazu k dani z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení s exportem na státní správu.

Rozpočet a plán

Rozpočet a plán

Sestavení plánu a finančního rozpočtu za firmu, střediska či zakázky k libovolnému účetnímu období. Kontrola plnění.

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2021 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16