+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz
 

 

Informační systém SQL ekonom pro vodárenské společnosti

Hledáte vhodný a komplexní informační systém pro vodárenské společnosti ?

Vyvíjíme a dodáváme pro Vás moderní, specializovaný a komplexní software pro evidenci a vyúčtování vodného a stočného, který je vhodný jak pro samostatné vodárny, tak i pro obce, které zpracovávají evidenci vodného a stočného. Software je součástí uceleného informačního systému SQL Ekonom pro celkovou ekonomiku společnosti, může však pracovat i samostatně.

Jaké jsou hlavní moduly systému SQL Ekonom vodné a stočné?

 • Evidence odběrných míst a vodoměrů
 • Odečty vodoměrů včetně automatizovaného zpracování dálkových odečtů nebo dat z přenosných terminálů
 • Databáze zákazníků s možností uložení podrobných informací a kontrolou na insolvenci
 • Automatizovaná fakturace včetně elektronické komunikace se zákazníky
 • Platební kalendáře pro evidenci a vyúčtování uhrazených záloh
 • Saldokonto pohledávek včetně upomínek
 • Analytické přehledy a statistiky odběrů vodného a stočného
 • Export dat do účetních systémů
 • Import ze software pro elektronické odečty

Obrázek: SQL Ekonom - blokové schéma

Charakteristické vlastnosti systému SQL Ekonom pro vodárenské společnosti

 • Uložení veškerých dat do SQL databáze zajišťuje vysokou bezpečnost a rychlost přístupu ke všem dostupným informacím i při velkém množství zároveň připojených uživatelů
 • Přehledná a podrobná evidence odběrných míst včetně použitých vodoměrů a evidence jejich kontrol a výměn
 • Podrobná architektura přístupových práv dovoluje přesné nastavení uživatelů dle jejich pracovní náplně
 • Pořízení odečtů vodného a stočného buď manuálně, nebo formou elektronického importu dat z přenosného terminálu
 • Zpracování dálkových elektronických odečtů vodoměrů
 • Funkce vzdáleného přístupu respektuje požadavky velkých společností v oblasti přístupu k databázi i ze vzdálených poboček
 • Vyúčtování odečtů buď na základě skutečného odběru, nebo paušálu za vybrané období.
 • Systém umožňuje vyúčtování srážkové vody a pevných složek vodného a stočného
 • Intuitivní ovládání systému s možností zpětných oprav pořízených informací zvyšuje komfort práce spolu s vysokou efektivitou zpracování všech dat
 • Možnost tvorby platebního kalendáře či záloh s vyúčtováním za vybrané období
 • Tvorba smluv
 • Daňové doklady v podobě faktur nebo složenek s elektronickým zasíláním zákazníkovi
 • Historie odběrných míst i pohybů vodoměrů
 • Generátory tiskových sestav a grafů dovolují variabilní nastavení všech výstupů dle specifických požadavků organizace
 • Slučování více odběrných míst do jednoho vyúčtování
 • Řada výstupních statistických přehledových sestav
 • Automatická vazba na odběratelské faktury, účetnictví, dph i adresář obchodních partnerů
 • Karty zákazníka, karty odběrných míst, číselníky vodoměrů aj.
 • Moderní technologie zajišťují přímou komunikaci systému s ostatními aplikacemi, jako jsou například Ms Word, Ms Excel, Acrobat Reader, Ms Outlook apod.

Odečty vodoměrů

- Vybraná řešení v rámci informačního systému SQL ekonom
- Elektronické zpracování dálkových odečtů vodoměrů
- Aplikace Můj vodoměr

Hlavní přednosti řešení v systému SQL Ekonom jsou:

 • 100% garance na platnou metodiku pro evidenci vodného a stočného
 • jednoduché pořizování všech informací s vazbou na platné výkaznictví
 • schopnost individuálního přizpůsobení účtování a zpracování všech informací požadavkům konkrétní organizace
 • možnost zobrazení veškerých výstupů dle platné legislativy za libovolné účetní období i z historie
 • možnost víceúrovňového účtování jednotlivých účetních případů v členění účtů, organizačních středisek, zakázek, vodoměrů, odběratelů apod.

Poskytujeme standardní vazbu na ostatní programy

 • IS SQL Ekonom – on-line komunikace se všemi moduly podnikového systému
 • IS Munis – komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, import úhrad faktur případně záloh v hotovosti  https://www.munis.cz/art/evs
 • IS Gordic – komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH
 • IS Helios – Fenix – komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH
 • IS VERA Radnice - komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH
 • IS Pohoda - komunikační rozhraní pro export daňových dokladů do účetnictví
 • IS Money S3 - komunikační rozhraní pro export daňových dokladů do účetnictví 

V rámci dodávky umíme nabídnout napojení i na jiný účetní software, který používáte ve Vaší společnosti.

Pro koho je systém SQL Ekonom - vodné a stočné určen?

Systém je určen pro společnosti nebo obce a města, které zajišťují dodávky vody pro organizace a soukromé osoby.

Co Vám nový systém přinese za přednosti?

 • Efektivnější evidenci odběrných míst včetně použitých vodoměrů
 • Přehlednou a podrobnou evidenci kontrol a výměn vodoměrů
 • Podrobné výkaznictví v podobě celé řady specializovaných výstupů v grafické a textové podobě
 • Komplexní řešení celého informačního systému ve všech oblastech ekonomiky společnosti
 • Zajištění kvalitních a rychlých služeb silné společnosti s dlouholetou tradicí

Jaké jsou naše doprovodné služby?

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které každý náš zákazník má možnost využívat po celou dobu práce v našich informačních systémech.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Více informací o systému SQL ekonom pro vodárenské společnosti najdete v prospektu v PDF.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2021 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16