HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Ceník SQL ekonom - oborová řešení


SQL ekonom - řízení výroby

  Verze Standard Verze Advanced Rozšíření Licence Do 5 Uživatelů Rozšíření Licence Do 10 Uživatelů Rozšíření Licence Do 20 Uživatelů
Řízení nedokončené výroby 24.100,- 35.900,- 2.000,- 5.000,- 11.000,-
Kalkulace 7.600,- 11.900,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-
Plánování výroby 32.900,- 47.900,- 3.000,- 7.500,- 15.000,-

SQL ekonom - zemědělství

  Verze Standard Verze Advanced Rozšíření Licence Do 5 Uživatelů Rozšíření Licence Do 10 Uživatelů Rozšíření Licence Do 20 Uživatelů
Chov skotu 14.200,- 21.500,- 2.000,- 5.000,- 11.000,-
Chov prasat 15.300,- 23.900,- 2.000,- 5.000,- 11.000,-
Evidence zelené nafty 5.400,- 8.300,- 500,- 1.000,- 2.000,-
Specializované účetní výkazy 10.900,- 16.700,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-
Rostlinná výroba  10.900,- 16.700,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-
Napojení na GPS - rostlinná výroba  8.700,- 11.900,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-

SQL ekonom - specializované moduly

  Verze Standard Verze Advanced Rozšíření Licence Do 5 Uživatelů Rozšíření Licence Do 10 Uživatelů Rozšíření Licence Do 20 Uživatelů
Řízení a plánování dopravy 16.400,- 23.900,- 2.000,- 5.000,- 9.000,-
Vnitropodniková banka 32.900,- 45.500,- 2.000,- 5.000,- 9.000,-
Zakázky autoservis 10.900,- 15.500,- 1.000,- 3.500,- 6.500,-
Svoz odpadu 8.300,- 11.900,- 2.000,- 3.500,- 6.500,-
Pracovní pomůcky 2.100,- 3.500,- 700,- 1.500,- 2.900,-
Správa dokumentů 3.900,- 5.900,- 1.000,- 2.000,- 3.000,-
Výkaznictví PAP 17.500,- 22.700,- 2.000,- 4.000,- 8.000,-
Evidence hřbitova 6.500,- 9.500,- 2.000,- 3.500,- 6.500,-
Komunikace se systémem CreditCheck 2.500,- - - - -
Přiznání k dani z příjmu právnických osob 1.900,- - - - -
Finanční výkazy analytické přehledy 5.600,- 6.900,- - - -

  Do 500 odběr. míst  Do 1000 odběr. míst Do 2000 odběr. mís Do 5000 odběr. míst Nad 5000 odběr.  míst Nad 10000 odběr. míst NET verze + 1 uživ. přístup
Evidence vodné a stočné 14.900,- 20.900,- 25.900,- 32.900,- 45.900,- 60.000,- 2.000,-
El.komunikace s přenosným term. 2.900,- 5.900,- 8.900,- 10.900,- 12.900,- 15.900,- 1.000,-
Dálkové odečty vodoměrů 2.900,- 4.900,- 7.900,- 11.900,- 15.900,- 18.900,- 1.000,-
Vyúčtování tepla 39.000,- 45.000,- 54.000,- 90.000,- 140.000,- 180.000,- 2.000,-
Elektrická energie 49.000,- 95.000,- 110.000,- 125.000,- 155.000,- 195.000,- 2.000,-

 

Ceník subsystému GDPR

  Do 500 FO Do 1000 FO Do 3000 FO  Do 5000 FO
Uživatelé IS SQL Ekonom 1 600,00 Kč 3 000,00 Kč 4 600,00 Kč 5 600,00 Kč
Zákazníci nevlastnící IS SQL Ekonom 2 300,00 Kč 3 700,00 Kč 5 300,00 Kč 6 300,00 Kč

 

Ceník SQL Ekonom v Power Bi

  Cena softwaru
Manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi 1 uživatel 6 900,00 Kč
Rozšíření licence na dalšího uživatele 300,00 Kč
Cena roční podpory a aktualizace následující roky 25 % z ceny softwaru bez slevy

 

Ceník aplikace Můj vodoměr

Počet odběrných míst Cena aplikace Poplatek za používání aplikace na hostovaném datovém serveru
Do 250 odběrných míst 4 900,00 Kč roční poplatek

1 800,00 Kč

Do 500 odběrných míst 6 300,00 Kč
Do 1 000 odběrných míst 8 900,00 Kč
Do 2 000 odběrných míst 10 900,00 Kč
Do 5 000 odběrných míst 15 900,00 Kč měsíční poplatek 150,00 Kč
Do 10 000 odběrných míst 25 900,00 Kč
Nad 10 000 odběrných míst 30 900,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.