HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Ceník SQL ekonom - oborová řešení


SQL ekonom - řízení výroby

  Verze Standard Verze Advanced Rozšíření Licence Do 5 Uživatelů Rozšíření Licence Do 10 Uživatelů Rozšíření Licence Do 20 Uživatelů
Řízení nedokončené výroby 24.100,- 35.900,- 2.000,- 5.000,- 11.000,-
Kalkulace 7.600,- 11.900,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-
Plánování výroby 32.900,- 47.900,- 3.000,- 7.500,- 15.000,-

SQL ekonom - zemědělství

  Verze Standard Verze Advanced Rozšíření Licence Do 5 Uživatelů Rozšíření Licence Do 10 Uživatelů Rozšíření Licence Do 20 Uživatelů
Chov skotu 14.200,- 21.500,- 2.000,- 5.000,- 11.000,-
Chov prasat 15.300,- 23.900,- 2.000,- 5.000,- 11.000,-
Evidence zelené nafty 5.400,- 8.300,- 500,- 1.000,- 2.000,-
Specializované účetní výkazy 10.900,- 16.700,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-
Rostlinná výroba  10.900,- 16.700,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-
Napojení na GPS - rostlinná výroba  8.700,- 11.900,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-

SQL ekonom - specializované moduly

  Verze Standard Verze Advanced Rozšíření Licence Do 5 Uživatelů Rozšíření Licence Do 10 Uživatelů Rozšíření Licence Do 20 Uživatelů
Řízení a plánování dopravy 16.400,- 23.900,- 2.000,- 5.000,- 9.000,-
Vnitropodniková banka 32.900,- 45.500,- 2.000,- 5.000,- 9.000,-
Zakázky autoservis 10.900,- 15.500,- 1.000,- 3.500,- 6.500,-
Svoz odpadu 8.300,- 11.900,- 2.000,- 3.500,- 6.500,-
Pracovní pomůcky 2.100,- 3.500,- 700,- 1.500,- 2.900,-
Správa dokumentů 3.900,- 5.900,- 1.000,- 2.000,- 3.000,-
Výkaznictví PAP 17.500,- 22.700,- 2.000,- 4.000,- 8.000,-
Evidence hřbitova 6.500,- 9.500,- 2.000,- 3.500,- 6.500,-
Komunikace se systémem CreditCheck 2.500,- - - - -
Přiznání k dani z příjmu právnických osob 1.900,- - - - -
Finanční výkazy analytické přehledy 5.600,- 6.900,- - - -

  Do 500 odběr. míst  Do 1000 odběr. míst Do 5000 odběr. míst Nad 5000 odběr.  míst Nad 10000 odběr. míst NET verze + 1 uživ. přístup
Evidence vodné a stočné 14.900,- 20.900,- 25.900,- 45.900,- 60.000,- 2.000,-
El.komunikace s přenosným term. 2.900,- 5.900,- 8.900,- 12.900,- 15.900,- 1.000,-
Dálkové odečty vodoměrů 2.900,- 4.900,- 11.000,- 15.900,- 18.900,- 1.000,-
Vyúčtování tepla 39.000,- 45.000,- 90.000,- 140.000,- 180.000,- 2.000,-
Elektrická energie 49.000,- 95.000,- 125.000,- 155.000,- 195.000,- 2.000,-

 

Ceník subsystému GDPR

  Do 500 FO Do 1000 FO Do 3000 FO  Do 5000 FO
Uživatelé IS SQL Ekonom 1 600,00 Kč 3 000,00 Kč 4 600,00 Kč 5 600,00 Kč
Zákazníci nevlastnící IS SQL Ekonom 2 300,00 Kč 3 700,00 Kč 5 300,00 Kč 6 300,00 Kč

 Ceny jsou uvedeny bez DPH

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.