+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Aquarius - vodné a stočné

Evidujte odečty vodoměrů snadno a přehledně s námi. Software SQL Ekonom Aquarius vyvíjíme a dodáváme pro společnosti zabývající se dodávkami vodného a stočného svým zákazníkům. Náš software využívá přes 100 vodárenských společností a obcí.

Subsystém je zaměřen na

 • Vodárny zabývající se dodávkami vodného a stočného
 • Obce a města zajišťující vyúčtování stočného
 • Společnosti zajišťující pro obce a města vyúčtování vodného a stočného

Vlastnosti subsystému Aquarius - vodné a stočné

 • přehledná a podrobná evidence odběrných míst 
 • evidence vodoměrů včetně plánu výměn s historií pohybů
 • pořízení odečtů vodného a stočného manuálně nebo formou elektronického importu dat z přenosného terminálu či zákaznického portálu Můj vodoměr
 • zpracování dálkových elektronických odečtů vodoměrů
 • vyúčtování odečtů na základě skutečného odběru nebo paušálu za vybrané období
 • subsystém umožňuje vyúčtování srážkové vody a pevných složek vodného a stočného
 • možnost tvorby platebního kalendáře či záloh s vyúčtováním za vybrané období
 • tvorba smluv
 • historie odběrných míst i pohybů vodoměrů
 • daňové doklady v podobě faktur nebo složenek s elektronickým zasíláním zákazníkovi
 • slučování více odběrných míst do jednoho vyúčtování
 • automatická tvorba plánu výměn vodoměrů na následující období
 • řada výstupních statistických přehledových sestav
 • dispečink havárií a požadavků zákazníků
 • zasílání SMS odběratelům
 • automatická vazba na ostatní moduly systému SQL Ekonom (Účetnictví, Vydané faktury, DPH, Adresář obchodních partnerů, apod.)
 • možnost víceúrovňového účtování jednotlivých účetních případů v členění účtů, organizačních středisek, zakázek, vodoměrů, odběratelů, apod.
 • exporty dat do jiných účetních systémů (Munis, Gordic, Fenix, Vera, Keo, Pohoda, Money a další)

Varianty výpočtu dodávky vodného a stočného

vodné dle vodoměru

stočné dle vodoměru

vodné paušální částkou dle počtu připojených osob * paušál za rok * počet dní

stočné paušální částkou dle počtu připojených osob * paušál za rok * počet dní

pevná složka vodné podle počtu dní

pevná složka stočné podle počtu dní

srážková voda

Jednotlivé varianty výpočtu lze mezi sebou libovolně kombinovat.

Vybraná řešení Aquarius - vodné a stočné

Karta zákazníka

Karta zákazníka

Základním formulářem je číselník zákazníků z řad společností nebo fyzických osob. V číselníku zákazníků jsou uvedeny podrobné informace o každém plátci, majiteli odběrného místa či adresátovi. Hlavní údaje: adresa odběratele fyzické osoby nebo podnikatele (u firem dle ARESu); zasílací adresa odběratele; kontaktní údaje e-mail (pro zasílání korespondence) a telefon (pro telefonický kontakt a zasílání SMS); bankovní účet pro vratku přeplatku; splatnost pro faktury; zatřídění zákazníka do skupin pro další vyhodnocování.

Karta odběrného místa

Karta odběrného místa

Kromě evidenčního čísla odběrného místa jsou zde uvedeny informace s adresou odběratele vodného a stočného, adresáta i majitele odběrného místa. Dále také důležité informace pro výpočet vodného a stočného včetně nastavení výpočtu srážkové vody a případných paušálů. Přímo z odběrného místa lze tvořit automatizovaně smlouvy na odběry vodného a stočného či na srážkovou vodu. Odběrná místa slouží i pro tisk smluv.

Evidence vodoměrů

Evidence vodoměrů

Databáze vodoměrů přímo spolupracuje s evidencí odběrných míst a odečtů vodoměrů. Obsahuje kompletní evidenci každého vodoměru včetně zachycení všech pohybů na jednotlivých vodoměrech v historii. Na základě výměny vodoměru je prováděno zpracování odečtu do evidence odečtů vodoměrů a zároveň se ukládá informace o výměně do plánu výměn. Vodoměry jsou členěny dle umístění: vodoměr zapojen v síti; vodoměr na skladě; vodoměr v opravě; vodoměr demontován a vyřazen.

Pořízení odečtu

Pořízení odečtu

Základním údajem je číslo odběrného místa. Období pro zpracování odečtu může být libovolné. Při zpracování odečtu se provádí výpočet dle spotřebovaných m3 vody dle vodoměru nebo formou paušálních cen. Odečty slouží k výpočtům srážkové vody za vybrané období. Z pořízených odečtů je prováděno hromadné vystavení daňových dokladů v podobě faktur nebo složenek.

Platební kalendář záloh

Platební kalendář záloh

U vybraných zákazníků lze nastavit a automaticky vypočítat předpisy záloh na vodu formou platebního kalendáře záloh. Předpisy záloh systém umí elektricky či poštou zaslat zákazníkům. Podle platebního kalendáře odběratel platí jednotlivé zálohy na vodu. Podle zaplacených záloh systém generuje daňové doklady z přijatých záloh a skutečně uhrazené částky jsou následně automaticky doplněny do vyúčtování za období.

Grafické vyhodnocování spotřeb vodného a stočného

Grafické vyhodnocování spotřeb vodného a stočného

V rámci modulu jednoduše vytvářejte grafické výstupy z přehledů odečtů vodného a stočného a následné fakturace v podobě libovolných grafů. Vytvořené grafy lze následně sdílet v rámci firemního intranetu. Nastavení jednotlivých grafických výstupů lze snadno změnit podle aktuálních potřeb zákazníka.

Výstupní přehledy

Systém obsahuje řadu výstupních přehledů a rozšiřujících evidencí

 • Saldokonta neuhrazených faktur, splátek platebního kalendáře záloh
 • Smlouvy vodné a stočné
 • Upomínky ke složenkám, fakturám, splátkám platebního kalendáře
 • Plán výměn vodoměrů
 • Přehled pohybů vodoměrů dle akcí, skladů, obcí a ulic, pracovníků za vybrané období
 • Přehledy odběrných míst, vodoměrů
 • Přehledy platebních kalendářů záloh
 • A mnoho dalších

Veškeré výstupní přehledy lze uživatelem modifikovat a rozšiřovat nabídku dle konkrétních požadavků.

Tiskopisy daňových dokladů

Systém nabízí variabilní tiskopisy daňových dokladů na vodné a stočné s možností přizpůsobení dle specifických požadavků zákazníka.

Vazba na ostatní programy

Image

on-line komunikace se všemi moduly podnikového systému

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, import úhrad faktur případně záloh v hotovosti nebo bankovním převodem

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, import úhrad záloh i vyúčtování

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, export vystavených faktur a odběratelů, import úhrad

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, export faktur

Image

komunikační rozhraní pro export daňových dokladů do účetnictví

Image

komunikační rozhraní pro export daňových dokladů do účetnictví

Image

komunikační rozhraní pro export vystavených daňových dokladů do účetnictví

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16