+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Zemědělská výroba

Seznamte se s naším modulem Zemědělská výroba, který zahrnuje evidenci živočišné a rostlinné výroby, výkazy práce s vazbou do úkolových mezd, s výstupy finančními i naturálními v potřebném členění dle kalkulačního vzorce. Subsystém je vhodný pro všechny zemědělské podniky.

Vlastnosti subsystému Zemědělská výroba

 • přehledná evidence chovu skotu a drobného zvířectva
 • zachycení veškerých účetních a zootechnických událostí na kartách zvířat
 • elektronický export a import dat do centrální evidence skotu
 • elektronický import dat ze zootechnického systému pro skot a drobná zvířata
 • automatické generování přírůstků zvířat dle kategorií a stájí
 • integrace na subsystémy Majetek a Účetnictví
 • propojení s registrem LPIS
 • evidence jednotlivých prací dle strojů, komodit, pracovníků a půdních bloků
 • evidence zelené nafty s dělením na katastry
 • uživatelsky přizpůsobitelné vytváření struktury kalkulací v Kč, nebo v naturálních měrných jednotkách
 • řada výstupních přehledů v Kč, kilogramech, krmných dnech a kusech
 • výstupy v textové i grafické podobě

Vybraná řešení zemědělské výroby

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Evidence historie pohybů zvířat (tj. narození na úrovni matky i potomka, pohyb mezi stájemi, váhové a finanční přírůstky, inseminace, krmné dny a vyřazení prodejem/úhynem). U menších zvířat (prasat, ovcí apod.) se do určitého věku provádí pouze sumární evidence prostřednictvím tzv. turnusů. Systém obsahuje elektronický export dat do centrální evidence skotu a elektronický import dat ze zootechnického systému.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba zahrnuje celou řadu různých evidencí. Jedná se o evidenci prací dle strojů, středisek, zakázek (komodit), pracovníků a půdních bloků. Další součástí je evidence zelené nafty, jejíž spotřebu lze vydělovat z obecné spotřeby nafty a rozdělovat ji dle katastrů. Uživatelsky lze vytvářet kalkulační vzorce na jednotlivé komodity (plodiny, stroje, apod.) a ty pak sledovat dle účetních období (měsíců, roků). V kalkulaci je třeba každé evidované komoditě vytvořit libovolné členění na položky. Jednotlivým položkám se pak přiřazují účty, jejichž obrat do nich vstupuje a pokud jsou na zvláštních účtech evidovány i naturální jednotky, je možné i tyto na úrovni kalkulačních položek sledovat.

Výkazy prací

Výkazy prací

Do systému se zadává plnění prací dle pracovníků druhů prací s možností členění dle nákladových a výnosových středisek a zakázek (komodit). Lze evidovat náklady na práci stroje a evidovat naturální jednotky. Z výkazů provedených prací se generuje elektronický výstup pro automatické načtení do mzdového systému.

Výkazy obratů zvířat dle kategorií a stájí

Výkazy obratů zvířat dle kategorií a stájí

Důležitým výstupem živočišné výroby je mimo jiné výkaz Měsíční obrat zvířat dle kategorií zvířat a stájí. V něm lze sledovat sumární vstupy/výstupy z/do kategorií a stájí ve členění počáteční stav, příjmy, přírůstky, výdeje a konečný stav v kusech, kilogramech a v Kč. Do výkazu vstupují zaevidované změny na kartách jednotlivých zvířat. Součástí výstupu je výkaz krmných dnů, užitkovosti na krmný den a průměrný stav, váha a cena zvířete. Všechny hodnoty jsou dostupné za aktuální měsíc s nápočtem od začátku účetního roku.

Moduly SQL Ekonom napojené na Zemědělskou výrobu

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví

SQL Ekonom Zemědělská výroba funguje optimálně s napojením na účetnictví SQL Ekonom, ve kterém jsou veškeré účetní operace zpracovány do konečných účetních knih formou tzv. on-line zpracování. Výstupem je kompletní účetní evidence včetně státních finančních výkazů, DPH, finanční analýzy, plánu atd.

CRM - řízení vztahů se zákazníky

CRM - řízení vztahů se zákazníky

Subsystém CRM Vám nabízí zpracování veškerých důležitých údajů o zákaznících a dalších obchodních partnerech. Je napojen na státní informační portály ARES, databázi nespolehlivého plátce DPH a dále na systém kontroly bonity zákazníků Credit Czech.

Evidence majetku

Evidence majetku

S naším softwarem je evidence majetku snadná a přehledná. Systém samostatně sleduje účetní i daňové odpisy včetně odpisového plánu a podporuje i komunikaci pomocí čárových kódů.

Sklad, prodej

Sklad a prodej

Kompletní řešení evidence skladových zásob i s napojením na čárový kód. Samostatný modul Prodej včetně rychlého maloprodeje s automatizovaným napojením na sklad.

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16