HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Zemědělská výroba

Informační systém pro zemědělské podniky

Podnikový ekonomický a informační software SQL Ekonom je moderním systémem zaměřeným svou architekturou na širokou oblast různých typů organizací. Architektura klient server dovoluje zpracování velkého množství informací a zároveň zajišťuje vysokou bezpečnost uložených dat.

Jednou z hlavních oblastí, na které se specializuje informační systém SQL Ekonom, je oblast živočišné i rostlinné zemědělské výroby. Software svojí komplexností a modularitou řeší veškeré procesy v systému zemědělských organizací. Jednotlivé moduly respektují veškeré specifiky hospodaření.

Charakteristika systému SQL Ekonom pro zemědělské společnosti

 • Přehledná evidence chovu skotu a prasat
 • Elektronický export a import dat do centrální evidence skotu
 • Automatické generování přírůstků skotu a prasat dle kategorií a stájí
 • Integrace na systém Majetek a Účetnictví
 • Propojení s registrem LPIS
 • Evidence jednotlivých prací dle strojů, komodit, pracovníků a půdních bloků
 • Evidence zelené nafty s dělením na katastry
 • Kalkulace
 • Propojení na GQP moduly ve strojích pro automatizované natažení výkazů prací do systému
 • Řada výstupních přehledů v grafické i textové podobě

Vybraná řešení v rámci informačního systému

Informační systém SQL Ekonom se vyznačuje vysokou variabilitou a jednoduchostí ve zpracování veškerých ekonomických informací. Poskytuje tak uživateli možnost lehce se přizpůsobit novým požadavkům na veškeré požadované informace ze systému. V následujícím popise jsou vybrané funkce jednotlivých subsystémů zemědělství.

Subsystém zemědělství

Modul Zemědělství je integrovanou součástí podnikového ekonomického informačního systému SQL Ekonom. Zahrnuje evidenci živočišné a rostlinné výroby, výkazy práce s vazbou do úkolových mezd, s výstupy finančními i naturálními v potřebném členění dle kalkulačního vzorce. Subsystém je vhodný pro všechny zemědělské podniky. Poskytuje uživatelsky nastavitelné členění výstupů a tím i podporu pro vyčerpávající vyhodnocení důležitých ukazatelů.

zemedelska vyroba 1

Obrázek: Karta zvířete

Charakteristika systému živočišná výroba

 • karty jednotlivých zvířat skotu a prasat a evidence historie pohybů každého zvířete (narození, pohyb mezi stájemi, přechody mezi kategoriemi, váhové a finanční přírůstky, otelení/oprasení, inseminace, krmné dny, vyřazení prodejem/úhynem atd.
 • karty tzv. turnusů (mladých prasat), sledování pohybů na turnusu (založení, přírůstky, převody mezi turnusy a kategoriemi, úhyny, prodeje atd.)
 • elektronický export dat do centrální evidence skotu, elektronický import dat inseminací skotu
 • automatické generování přírůstků dle kategorií a stájí
 • integrace do subsystému Majetek. Automatické vytvoření majetkové karty při přechodu zvířete do základního stáda, automatický přenos pohybů z evidence zvířat do pohybů na majetkové kartě, automatické generování účetních a daňových odpisů
 • propojení s účetnictvím

zemedelska vyroba 2

zemedelska vyroba 3

Obrázky: Přehledy jednotlivých pohybů v systému živočišná výroba

Charakteristika systému rostlinná výroba

 • propojení s registrem LPIS
 • evidence jednotlivých prací dle strojů, komodit, pracovníků a půdních bloků
 • evidence Zelené nafty s rozdělením na jednotlivé katastry
 • kontroly výdeje nafty ze skladů pro evidenci Zelené nafty
 • kalkulační vzorce pro jednotlivé komodity a stroje dle měsíců nebo roků
 • propojení na GQP moduly ve strojích pro automatizované natažení výkazů prací
 • propojení na účetnictví

zemedelska vyroba 4

Obrázek: Výkaz rostlinná výroba

Hlavní přednosti řešení v systému SQL Ekonom jsou:

 • 100 % garance na platnou metodiku pro oblast zemědělství
 • jednoduché pořizování všech informací s vazbou na platné výkaznictví
 • schopnost individuálního přizpůsobení účtování a zpracování všech informací požadavkům konkrétní organizace
 • možnost zobrazení veškerých výstupů dle platné legislativy za libovolné účetní období i z historie
 • možnost víceúrovňového účtování jednotlivých účetních případů v členění účtů, organizačních středisek, zakázek, strojů, komodit,pracovníků apod.

zemedelska vyroba 5

Obrázek: Import dat z GPS

Pro koho je systém SQL Ekonom - zemědělství určen?

Systém je určen pro širokou oblast firem a společností podnikajících ve sféře rostlinné nebo živočišné výroby.

Jedná se zejména o společnosti zabývající se:

 • chovem skotu či prasat
 • rostlinnou výrobou všeho druhu

Co nový systém přinese každému zákazníkovi?

 • Efektivním zavedením informačního systému včetně specializovaných subsystémů zemědělství každý uživatel získává výkonný a efektivní nástroj pro řízení každého typu zemědělské výroby.
 • Efektivnější evidenci chovu skotu a prasat včetně napojení na ostatní externí i interní subsystémy včetně evidence majetku a účetnictví
 • Přesnou a automatizovanou evidenci všech výkonů strojů podle dnů, strojů, komodit a pozemků s napojením na přenosné terminály GQC
 • Podrobné výkaznictví v podobě celé řady specializovaných výstupů v grafické a textové podobě
 • Komplexní řešení celého informačního systému ve všech oblastech ekonomiky společnosti
 • Zajištění kvalitních a rychlých služeb silné společnosti s dlouholetou tradicí

Doprovodné poskytované služby

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které každý náš zákazník má možnost využívat po celou dobu práce v našich informačních systémech.

Více informací o systému SQL ekonom - zemědělství  najdete v prospektu v PDF.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.