+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz
 

 

Evidence majetku

Modul Evidence majetku je určen k evidenci majetkových karet odepisovaných (DM, DDM), neodepisovaných (neevidovaný majetek, pozemky, ostatní majetek) a majetek v leasingu. Členění je možné dle druhů majetku, stavových účtů, středisek, místností, pracovníků, zakázek a obchodních případů. Kromě samozřejmých tiskových výstupů je podprogram propojen s Účetnictvím. Program je vhodný pro všechny typy firem včetně škol a příspěvkových organizací. Jeho velkou výhodou, která dojde ocenění zejména v organizacích s velkým počtem majetkových karet, je podpora čárových kódů.

Na kartách jsou evidovány zvláštním zápisem veškeré pohyby, tedy zařazení, technické zhodnocení, změna ceny, přesuny (např. stěhování, změna odpovědné osoby), účetní a daňové odpisy a vyřazení. Dále je možné zapnout evidenci pravidelných nebo nepravidelných kontrol, program pak avizuje nutnost provedení úkonů v libovolném budoucím období (technické kontroly, kontroly měřidel apod.)

Důležitou vlastností programu je jeho variabilita, jejímž důsledkem je vratnost všech operací včetně uzávěrky bez ztráty dat zadaných po této uzávěrce. Zápis do databáze lze povolit nebo zakázat uzavřením období, jemněji pak uzavřením jednotlivých karet. Je možné vrátit do stavu jakéhokoli období v minulosti a čerpat informace do přehledů a sestav. Data lze zadávat i do z hlediska majetkové uzávěrky budoucích, neotevřených období.

Robustnost, obecnost, zmíněná variabilita a podpora čárových kódů předurčuje program k použití ve firmách s rozsáhlým a členitým majetkem. Vhodným nastavením programu však je možné práci natolik zjednodušit, že je jednoduše použitelný i v malých organizacích.

Základní vlastnosti subsystému:

 • rozdělení karet na DM (dlouhodobý), DDM (drobný dlouhodobý), účetně neevidovaný, pozemky, leasing a ostatní majetek
 • pro urychlení a zefekivnění inventur je možné využít podpory čárových kódů snímaných pomocí přenosných terminálů
 • automatické měsíční generování účetních odpisů, ročně daňových odpisů
 • veškeré úkony jsou vratné, a to i měsíční a roční uzávěrky
 • je možné prohlížet finanční a předmětný stav na kartách a jejich umístění v jakémkoli období v minulosti. Výstupy v podobě položkové nebo sumární historie
 • podpora jedné nebo více řad inventárních čísel
 • pružné nastavení propojení majetku s účetnictvím
 • podpora pro rozdělení karet - využití např. pro částečné vyřazení karty sestávající z více komponent (typicky počítačová sestava), nebo vícekusové karty (např. stejné židle v jedné místnosti
 • hromadný převod karet - např. stěhování celé místnosti, ukončení pracovního poměru jednoho pracovníka převod všech jeho karet na jiného pracovníka jedním úkonem
 • sdružování karet do předmětných (budovy, automobily, nábytek, ...) a účetních skupin (dle syntetických a analytických účtů)
 • velké množství údajů popisujících majetkovou kartu včetně pevně nedefinovaných uživatelsky přizpůsobivých údajů
 • propojení s kartami zvířat ze subsystému Zemědělství
 • nastavení uživatelských práv u větších organizací je možné na typy majetku (DM, DDM, ...) a na druhy majetku v rámci typů. Rozdělení na druhy majetku a tím i jemnost nastavení uživatelských práv je tak zcela v režii uživatele

Karta dlouhodobého majetku

dm 1

Obrázek: Kartu Dlouhodobého majetku (DM). Všimněme si horních a dolních záložek.

Na oddělených panelech záložky Základní údaje, kteoru vidíme na obrázku, jsou nejdůležitější údaje (inventární číslo, název, datum zařazení, cena), dále informace o umístění karty (středisko, místnost, pracovník, ...) a také striktně oddělené účetní a daňové hodnoty. Na záložce Historie je v sumárních číslech (za celou historii karty a za aktuální rok) zobrazeno základní rozdělení pohybů na kartě. Do Poznámky můžeme zadat neomezeně dlouhý text. Na záložce Kontace nastavujeme rozúčtování jednotlivých pohybů ve členění, které odpovídá dolním záložkám (Zařazení ZA až Kontroly KO). Na základě tohoto nastavení, které vychází z přidělení karty do druhu majetku, přechází pohyby na kartě do účetnictví. Na záložce Volitelné údaje je možné využít osm nepovinných polí o délce 150 znaků. V pravé horní části vidíme zobrazené období. To lze měnit přes tlačítko Akce (nahoře mírně vlevo) na libovolné období do minulosti a tím vidět a tisknout informace, které byly platné v tom kterém účetním období.

V dolní části jsou zobrazeny záložky, na kterých evidujeme pohyby na kartě:

 • Zařazení ZA - pouze jediný zápis o zařazení
 • Technické zhodnocení TZ - neomezený počet zvýšení ceny majetku zhodnocením
 • Změna ceny ZC - zvýšení nebo snížení ceny nemající charakter zhodnocení -Účetní odpisy UO - generuje program automaticky při měsíční uzávěrce
 • Převody PR - podchycení historie změn střediska, zakázky, místnosti a odpovědného pracovníka
 • Daňové odpisy DO - automaticky vypočítávané při roční uzávěrce
 • Vyřazení VY - jediný zápis o vyřazení
 • Vyřaz.zůstat.cena VC - také jediný zápis, pokud karta měla v okamžiku vyřazení zůstatkovou cenu
 • Kontroly KO - sledování a nastavování pravidelných nebo nepravidelných kontrol

Přehled pohybů

dm 2

Obrázek: Pohyby v subsystému Majetek

Na tomto obrázku sledujeme a tiskneme přehledy z pohybů, které jsme zadali na jednotlivé karty. V levé horní části můžeme prostým poklepáním myši filtrovat data (např. pro vyfiltrování zařazení DDM stačí dvě klepnutí myši - typ majetku D a druh pohybu ZA). Dále můžeme neomezeně zadat filtr pro období zobrazených pohybů. To vše lze kombinovat se standardním filtrem programu SQL Ekonom.

V této nabídce není možné editovat data, to lze pouze na kartách.

 

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2021 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16