+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Evidence majetku

Seznamte se s naším subsystémem Evidence majetku. Modul obsahuje přehled veškerého majetku společnosti s dělením na Dlouhodobý majetek, Drobný dlouhodobý majetek, Účetně neevidovaný majetek, Pozemky a majetek v leasingu. Systém sleduje samostatně účetní i daňové odpisy u DM včetně odpisového plánu tohoto majetku.

S naším softwarem je účetnictvísnadnéhravépřehledné

Přestaňte se trápit se složitým účetním softwarem, hrajte si s námi.
Image

Vlastnosti subsystému Evidence majetku

 • automatické měsíční generování účetních odpisů a ročních daňových odpisů
 • podpora jedné nebo více řad inventárních čísel
 • pružné nastavení propojení majetku s účetnictvím
 • veškeré úkony jsou vratné, a to i měsíční a roční uzávěrky
 • lze prohlížet finanční a předmětný stav na kartách a jejich umístění v jakémkoli období v minulosti
 • výstupy v podobě položkové nebo sumární historie
 • pro zefektivnění inventur je možné využít podpory čárových kódů snímaných pomocí přenosných terminálů
 • nastavení uživatelských práv u větších organizací - typ majetku a druh majetku v rámci typu
 • pro příspěvkové organizace podporuje systém evidenci transferů a rozdělení všech finančních ukazatelů na kartě na vlastní prostředky a transfery
 • podpora pro rozdělení karet - využití např. pro částečné vyřazení karty sestávající z více komponentů (typicky počítačová sestava), nebo vícekusové karty (např. stejné židle v jedné místnosti)
 • hromadný převod karet (např. stěhování celé místnosti, ukončení pracovního poměru jednoho pracovníka - převod všech jeho karet na jiného pracovníka jedním úkonem)
 • sdružování karet do předmětných (budovy, automobily, nábytek, apod.) a účetních skupin (dle syntetických a analytických účtů)
 • velké množství údajů popisujících majetkovou kartu včetně pevně nedefinovaných uživatelsky přizpůsobených údajů
 • propojení s kartami zvířat ze subsystému Zemědělství
 • napojení na mobilní inventarizační systém

Vybraná řešení evidence majetku

Karta dlouhodobého majetku

Karta dlouhodobého majetku

Karta je rozdělena na několik záložek. Nejdůležitější údaje jsou na záložce Základní údaje. V záložce Historie je zobrazeno základní rozdělení pohybů na kartě. V záložce Poznámka lze zadat neomezeně dlouhý text. Na záložce Kontace nastavujeme rozúčtování jednotlivých pohybů. Pomocí tlačítka Akce lze snadno přecházet na libovolné období v minulosti a vykonávat různé úkony s kartou.

Ceník materiálu

Karta drobného dlouhodobého majetku

Karta drobného dlouhodobého majetku. Rozdělení záložek je obdobné, jako u karty dlouhodobého majetku, jen chybí dolní záložka Daňové odpisy, protože ty se pro DDM neprovádí. Na kartě rovněž nejsou zobrazeny daňové hodnoty.

Výstup ze systému Power Bi

Karta účetně neevidovaného majetku

Karta účetně neevidovaného majetku. Oproti kartě drobného dlouhodobého majetku neobsahuje záložky Účetní odpisy, ani Vyřazení zůstatková ceny. Eviduje se pouze vstupní cena, předmět se neodepisuje, takže se nezobrazují ani údaje o účetních odpisech a zůstatkové ceně.

Ceník materiálu

Přehled pohybů

V přehledu pohybů lze snadno filtrovat data, a to pouhým poklepáním myši v levé části karty. Je zde možnost filtrovat podle typu majetku a podle druhu pohybu. Vše lze také kombinovat se standardním filtrem programu SQL Ekonom.

Výstup ze systému Power Bi

Výstup ze systému Power Bi

Modul Majetek lze napojit na systém Power Bi. Pomocí tohoto systému je možné vytvářet různé výstupy s aktuálními daty z IS SQL Ekonom.

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16