+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz
 

 

Pracovní pomůcky

Modul pracovní pomůcky je nový modul jehož základní evidencí je karta pracovníka se seznamem pracovních pomůcek. Zde jsou základními údaji: datum zařazení (u archivovaných navíc datum vyřazení), popis, cena, počet kusů a předpokládané datum nároku na novou stejnou pomůcku. Pracovní pomůcky mohou být rozděleny do druhů, např. oblečení, nářadí apod.

Pracovníkovi mohou být vydány pomůcky automaticky na základě nastavených nároků. Nárok je definován jako předmět s předpokládanou dobou upotřebitelnosti pracovníka určité profese. Při přijetí nového zaměstnance se nabídne tento předdefinovaný nárok s tím, že obsluha ho může samozřejmě libovolně opravit. Interval nároku také nemusí být definován, pak se pracovní pomůcka vydává po skutečném fyzickém opotřebení.

Pomůcky mohou mít vazbu na ceník materiálu. Potom v případě výdeje pomůcek program vygeneruje skladovou výdejku, která položky odepíše ze skladu. Vyřazení pracovní pomůcky obvykle spojené se zařazením nové se může uskutečnit buď po uplynutí předpokládané doby upotřebitelnosti, tedy s podporou programu, nebo kdykoliv jindy.

Stavové výstupy s možností návratu k libovolnému období (vždy v evidenci nebo vyřazené):

 • pomůcky dle pracovníků
 • karta pracovníka

Pohybové sestavy s možností skupinování dle pracovníků nebo pomůcek, případně druhů pomůcek:

 • předpokládané nároky v datovém rozmezí
 • zařazovací protokol
 • vyřazovací protokol
 • sestava pohybů (zařazení, vyřazení) za období
 • pomůcky navržené na vyřazení

Základní vlastnosti modulu:

 • Definování libovolného počtu pracovních pomůcek v závislosti na potřebách organizace
 • Definování základních vlastností každé pracovní pomůcky (životnost, lhůta pro vrácení, apod.)
 • Automatické vydání pracovní pomůcky na základě nastavených nároků
 • Evidence libovolného počtu pracovních pomůcek v rámci každé založené skupiny
 • Zobrazení a stanovení všech pohybů vybrané pracovní pomůcky
 • Zobrazení informace o okamžitém množství dané pracovní pomůcky v celé organizaci
 • Návaznost pracovních pomůcek na ceník materiálu
 • V případě výdeje pomůcek program vygeneruje skladovou výdejku, která položky odepíše ze skladu
 • Pro vybranou pracovní pomůcku systém zobrazí pracovní místo a pravidla pohybů dané pomůcky pro pracovní místo. Tato pravidla lze upravovat dle Vašich potřeb
 • Stavové výstupy s možností návratu k libovolnému období (pomůcky dle pracovníků, karty pracovníka)
 • Pohybové sestavy s možností skupinování dle pracovníků nebo pomůcek, případně druhů pomůcek (předpokládané nároky v datovém rozmezí, zařazovací protokol, vyřazovací protokol, sestava pohybů za období, pomůcky navržené na vyřazení)
 • Pohodlné třídění a úprava tiskových výstupů dle potřeby Vaší organizace

Příklady editačních formulářů:

Karta pracovníka

Je základní evidence se seznamem pracovních pomůcek. Tato nabídka je základní a sledují se na ní pomůcky v evidenci u jednotlivých pracovníků. Hlavními údaji zde jsou datum zařazení (u archivovaných navíc datum vyřazení), popis, cena, počet kusů a předpokládané datum nároku na novou stejnou pomůcku.

prac pomucky 1

Obrázek: Karta pracovníka

Do nabídky Pracovní pomůcky - Karty pracovníků se automaticky přenášejí aktivní pracovníci z číselníku pracovníků pod majetkem. Zde je nutné jednotlivým pracovníkům přiřadit profesi z číselníku, která bude použita pro automatický nárok.

Karta pracovních pomůcek

Obrácený pohled na data, tzn., jaké předměty mají v evidenci jací pracovníci (dolní záložka V evidenci)

prac pomucky 2

Obrázek: Evidence pracovnícg pomůcek jednotlivých pracovníků

Vlastní doklady a pohyby zpracováváme v nabídce Doklady. Na jednom dokladu můžeme evidovat na záložce Položky libovolný počet zařazení nebo vyřazení pomůcek libovolného počtu pracovníků. Na položkách se pracovník nastaví podle hlavičky, ale lze ho přepsat. Dokladová řada je jednotná bez ohledu na zařazovací a vyřazovací doklady. Ty jsou odlišeny pouze údajem Druh pohybu.

V případě, že zvolíme automatické generování nároku na pomůcky (tlačítko Vytvoř počáteční nároky), automaticky se zde vytvoří doklad. V okně, které se ukáže, zadáme druh zařazení a můžeme zadat datum a číslo dokladu. Pokud datum nezadáme, doplní se dnešní a pokud nezadáme číslo dokladu, doplní se automaticky následující číslo v řadě.

Doklady

Pro vkládání zařazení a vyřazení pracovních pomůcek. Po zadání hlavičky dokladu zadáváme položky. Červeně jsou vyznačeny údaje, které je nutné zadávat (kód pomůcky, kusy a počet měsíců do výměny). Datum zařazení, druh zařazení a pracovník se přenášejí z hlavičky (lze změnit), cena z číselníku pomůcek - také lze změnit. Ke každé položce můžeme připojit popis.

prac pomucky 3

Obrázek: Zadávání jednotlivých pracovních pomůcek

Nadstavba subsystému Majetek rozšiřuje jeho funkčnost o evidenci drobných předmětů dle zaměstnanců. Systém udržuje karty pracovníků s aktivními a archivovanými položkami pracovních pomůcek a karty vlastních pomůcek s jejich výskytem u jednotlivých pracovníků.

prac pomucky 4

Obrázek: Vytvoření zařazovacího/vyřazovacího protokolu pracovních pomůcek

 

Věříme, že nový subsystém pomůže s evidencí pracovních pomůcek a nároku na ně u mnoha uživatelů našeho programu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Více informací o novém modulu jsme pro Vás zpracovali do prospektu Pracovní pomůcky.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2021 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16