+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Účetnictví příspěvkových organizací

Poznejte více náš moderní a oblíbený informační systém SQL Ekonom pro řízení a ekonomiku příspěvkových organizací. Software pokrývá veškeré specifické požadavky příspěvkových organizací s garancí aktualizace dle změn v platné legislativě.

Základní vlastnosti systému Účetnictví příspěvkových organizací

 • členění hospodaření organizace na hlavní i hospodářskou činnost na úrovni středisek, zakázek nebo účtové osnovy
 • variabilní nastavení výstupních finančních výkazů dle definic nastavených v platné účtové osnově
 • automatické dvouúrovňové účtování obratů na majetkových účtech ze subsystému Majetek (majetkové i fondové účty) včetně odpisů transferů
 • automatické aktualizace směrné účtové osnovy i celého systému pro příspěvkové organizace
 • rozpočet a jeho plnění
 • výkaznictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném i plném rozsahu (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz změn vlastního kapitálu, Výkaz toku finančních prostředků)
 • schvalování účetních dokumentů a předběžná a řídící kontrola
 • evidence a schvalování vystavených objednávek
 • výkazy: jednoduché zpracování účetních operací ve vazbě na výkaznictví PAP
 • elektronický export finančních výkazů s řadou logických kontrol do CSÚIS
 • plná garance aktualizace systému dle změn v platné legislativě

Vybraná řešení účetnictví příspěvkových organizací

Účtová osnova

Účtová osnova

Účtovou osnovu lze volitelně nastavit podle potřeb organizace. Nastavení definic pro výstupní výkazy se automaticky nabízí z číselníku syntetických účtů, který je pravidelně aktualizován. Pro každý účetní rok je možné provádět libovolné změny v účtové osnově nejen dle změn v platné legislativě.

Pořízení účetních dokladů

Pořízení účetních dokladů

Jednoduché pořízení účetních operací s členěním dle čísel účtů, organizačních středisek, zakázek - účelových znaků, apod. Návrat k již pořízeným informacím s možností jejich změn v případě, že je účetní období otevřeno. Okamžitá vazba na stavy na účtech, DPH atd. Každý účetní záznam je ihned kontrolován na jeho správnost s vazbou na jednotlivé číselníky včetně nastavení PAP definic.

Sestavení finančních výkazů

Sestavení finančních výkazů

Lze sestavit veškeré finanční výkazy ve zjednodušeném i v plném rozsahu (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Cash flow, Výkaz změn vlastního kapitálu, Schválení účetní uzávěrky). Finanční výkazy jsou sestaveny vždy dle platné legislativy k danému účetnímu roku. Systém provádí při sestavení řadu vazbových a logických kontrol, které zamezí chybovosti ještě před odesláním výkazů. Součástí výkazů je jednoduchá forma provedení tiskového i elektronického výstupu na nadřízený úřad ve formátu CSÚIS.

Rozpočet a plnění

Rozpočet plnění

Na úrovni účtů, organizačních středisek a zakázek lze sestavit rozpočet na účetní rok. Rozpočet je možné dodatečně korigovat formou úprav. Výstupem je plnění rozpočtu za organizaci, střediska i zakázky k libovolnému účetnímu období v roce. Do rozpočtu lze účty a organizační střediska s plněním skutečnosti skupinovat do definovaných účtů a středisek na úrovni rozpočtu. Rozpočet lze nastavit na úrovni ročního, čtvrtletního či měsíčního plnění.

Základní moduly pro příspěvkové organizace

Image

SQL Ekonom - Výkaznictví PAP

Jednoduché sestavování výkazů PAP - pomocný analytický přehled pro obce a příspěvkové organizace.

Více informací

SQL Ekonom - CRM řízení vztahů se zákazníky

Subsystém CRM Vám nabízí zpracování veškerých důležitých údajů o zákaznících a dalších obchodních partnerech. Je napojen na státní informační portály ARES, databázi nespolehlivého plátce DPH a dále na systém kontroly bonity zákazníků Credit Czech.

Více informací

SQL Ekonom - Banka a pokladna

Modul Banka a pokladna Vám zajistí přesnou evidenci neuhrazených a uhrazených pohledávek na základě úhrad formou bankovního převodu nebo pokladního dokladu.

Více informací
Došlé faktury

Došlé faktury

V subsystému Došlé faktury jednoduše zobrazíte zpracované dodavatelské faktury, a to nejen daňové, ale i zálohové a penalizační. Samozřejmostí je řada výstupních přehledů včetně zobrazní saldokonta neuhrazených závazků.

Vydané faktury

Vydané faktury

V subsystému Vydané faktury jednoduše zobrazíte zpracované vystavené faktury, a to nejen daňové, ale i zálohové a penalizační. Samozřejmostí je řada výstupních přehledů včetně zobrazení saldokonta neuhrazených pohledávek s inteligentní podporou tvorby upomínek.

Evidence majetku

Evidence majetku

S naším softwarem je evidence majetku snadná a přehledná. Systém samostatně sleduje účetní i daňové odpisy včetně odpisového plánu a podporuje i komunikaci pomocí čárových kódů.

Sklad, prodej, odbyt

Sklad, prodej, odbyt

Kompletní řešení evidence skladových zásob i s napojením na čárový kód. Samostatný modul Prodej včetně rychlého maloprodeje s automatizovaným napojením na sklad a systém poptávek, nabídek a rezervací ze subsystému Odbyt.

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16