HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Vydané faktury

Modul odběratelských faktur je nedílnou součástí informačního systému SQL Ekonom. Úkolem této úlohy je vést komplexní evidenci veškerých vystavených faktur, a to jak daňových, tak i zálohových a penalizačních. V systému jsou tvořeny rovněž i daňové opravné doklady.

Program dovoluje rovněž vystavení dodacích listů a následné automatické vystavení faktur z těchto dodacích listů. Vystavení faktur je možné provádět i formou hromadné fakturace za zvolené období.

Faktury či dodací listy je možné v subsystému buď přímo vystavit nebo se automaticky tvoří z dokladů v prodejním či zakázkovém systému. Samostatnou funkcí je tvorba faktur ze systému evidence vodného a stočného.

Hlavní součástí úlohy je tabulka vystavení odběratelských faktur s možností jejich vystavení i v cizí měně. V průběhu vystavení faktury program umožňuje její okamžité zaúčtování. Výstupem z pořízených a zaúčtovaných faktur jsou přehledy pořízených faktur, tiskové přehledy knihy, výkazy DPH, statistické rozdělení fakturace dle druhů atd.

Důležitou funkcí programu je saldokonto pohledávek, kde program průběžně sleduje aktuální stav nezaplacených faktur, který aktualizuje na základě pořízených bankovních výpisů či pokladních dokladů.

Součástí programu je možnost vystavení upomínek v případě neuhrazení faktury v termínu.

Modul má přímou a okamžitou vazbu na celkové základní účetnictví společnosti i na saldokonta pohledávek a evidenci daně z přidané hodnoty.

Základní vlastnosti subsystému:

 • evidence veškerých odběratelských daňových, zálohových i penalizačních faktur v korunách i v cizích měnách s možností dělení až do 99 číselných řad
 • přehledové knihy a saldokonta v korunách i cizí měně, automatické zpracování kurzových rozdílů
 • definovatelné cizojazyčné formuláře faktur, upomínky i výpočet penále u pohledávek po splatnosti
 • evidence a výpočet opravných položek k neuhrazeným pohledávkám
 • tvorba dodacích listů spolu s možností souhrnného vystavení daňového dokladu
 • srovnávací statistické přehledy analýz z prodeje včetně žebříčku odběratelů dle objemu fakturace, podílových analýz odběratelů a prodejů dle dealerů
 • evidence nevyúčtovaných přijatých záloh, daňových dokladů z přijatých záloh, stornovaných faktur
 • automatizované vyrovnání a účtování úhrad faktur (haléřové a kurzové rozdíly při úhradách)
 • jednoduché členění faktur do jednotlivých účetních i zdaňovacích období pro potřeby účetnictví i evidence daně z přidané hodnoty
 • okamžitá vazba do ostatních subsystémů bez nutnosti spouštění další funkce
 • možnost okamžitého odesílání faktur, dodacích listů či upomínek elektronickou poštou odběratelům
 • automatické účtování kurzových rozdílů z pohledávek v cizích měnách při uzávěrkách

Příklady editačních formulářů:

Pořízení odběratelské faktury

porizeni odberatelske faktury

Obrázek: Vystavení hlavičky daňové faktury či opravného daňového doklaldu

Vyobrazený formulář ukazuje prostředí pro vystavení daňové odběratelské faktury či opravného daňového dokladu. Tabulka faktury je rozdělena na tři hlavní části a to na hlavičku, položky a zaúčtování. Mezi částmi se můžeme přepínat pomocí záložek v levé spodní části formuláře. V hlavičce pořizujeme základní informace o odběrateli, číselnou řádu faktur, data vystavení atd. Po pořízení hlavičky faktury pokračujeme v pořizování obsahu fakturace v libovolném počtu položek faktury.

K jednotlivým položkám je možné pořizovat formou volného textu popisy fakturace. Po záznamu každé položky faktury program automaticky provádí součet do hlavičky faktury. Po záznamu faktury je možné provést ihned její automatické zaúčtování dle nastavených druhů fakturace. Takto pořízená faktura je ihned promítnuta v saldokontech pohledávek, účetnictví a evidenci pro potřeby daně z přidané hodnoty.

Vystavení upomínek k pohledávkám po splatnosti

V rámci subsystému je možné jednoduchou formou okamžitě vytvářet dle libovolných kritérií upomínky k neuhrazeným pohledávkám po termínu splatnosti. Tyto upomínky je možné okamžitě odesílat odběratelům formou elektronické pošty. Jednotlivé upomínky si systém pamatuje a zobrazuje celou historii jejich zasílání.

vystaveni upominek

Obrázek: Vystavení jednotlivé upomínky k vydané faktuře

Tvorba opravných položek k pohledávkám

Součástí subsystému je i funkce pro tvorbu opravných položek k pohledávkám. Opravné položky je možné tvořit k jednotlivým pohledávkám po termínu splatnosti. Systém dovoluje zobrazovat historii tvorby opravných položek. Pomocí funkce je možné provádět i odpis pohledávky. Veškeré operace mají okamžitou vazbu do účetnictví.

tvorba opravnych polozek

Obrázek: Tvorba opravných položek k pohledávkám

Pár výhod závěrem pro nerozhodnuté zájemce:

 • sestavení saldokont a ostatních přehledů on-line bez nutnosti startu dávkového zpracování
 • zápis faktur i ve více účetních letech zároveň
 • elektronické automatizoavné zasílání faktur zákazníkům formou emailové pošty
 • automatická tvorba upomínek k neuhrazeným pohledávkám
 • jednoduché párování záloh, daňových dokladů z přijatých záloh a konečných faktur
 • automatická tvorba daňových dokladů z přijatých záloh
 • přehledné účtování kurzových rozdílů a faktur v cizí měně při uzávěrce
 • veškeré účtování se ihned promítá do všech konečných účetních výstupů

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.