HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Pokladna

Subsystém Pokladna má v rámci ekonomického informačního systému SQL Ekonom na odpovědnost přehlednou a jednoduchou evidenci veškerých pohybů finančních prostředků společnosti v hotovosti jak v korunách, tak i v libovolných cizích měnách.

Modul má přímou a okamžitou vazbu na celkové základní účetnictví společnosti i na saldokonta závazků a pohledávek. Do modulu pokladna vstupují ihned i prodejní doklady z modulu prodej a i jiných subsystémů.

Základní vlastnosti modulu:

  • podpora evidence až 99 pokladních knih v korunách i v cizích měnách
  • řada knih, přehledů a tiskových výstupů včetně možnosti tisku prvotních příjmových a výdajových pokladních dokladů
  • okamžitá vazba na daň z přidané hodnoty i saldokonta pohledávek a závazků
  • okamžité promítnutí účtování pokladních dokladů do celkového účetnictví
  • informace o správném stavu pokladny v Kč i v cizích měnách ke kterémukoli okamžiku v průběhu pořizování pokladních dokladů
  • automatické účtování kruzových rozdílů ze stavů v pokladnách v cizích měnách při uzávěrkách

Modul umožňuje zobrazovat k libovolnému období celou řadu přehledů z pokladních dokladů v podobě pokladních knih, inventur pokladny, zaúčtování pokladních dokladů, přehledu dokladů k dph atd.

Příklady editačních formulářů:

Pořízení pokladního dokladu

Na tomto snímku je formulář pořízení pokladního dokladu. V pravé horní části formuláře ihned vidíme aktuální stav pokladny v Kč případně i v cizí měně. Přes tlačítko Zaúčtování můžeme provést okamžité automatizované zaúčtování pokladního dokladu, které je ihned promítnuto do celkového účetnictví.

Ve spodní části formuláře je záložka Rozpis dokladu, pomocí které můžeme v rámci jednoho pokladního dokladu pořídit libovolný počet prvotních dokladů, které budou obsahem tohoto dokladu.

Pokladní doklad umožňuje i okamžitý rozpis dph v případě daňového dokladu. Tento rozpis se ihned promítá do evidence daně z přidané hodnoty.

pokladna 1

Obrázek: Pořízení pokladního dokladu

Pokladní kniha

Vyobrazený formulář dovoluje v přehledné podobě zobrazit řadu přehledových sestav z pokladní knihy a to jak v prvotní podobě (bez zobrazení účtování pokladních dokladů), tak i v účetní podobě včetně položkového rozúčtování pokladních dokladů.

pokladna 2

Obrázek: Sestava Pokladní kniha

Pár výhod závěrem pro nerozhodnuté zájemce

  • zápis pokladních dokladů i ve více účetních letech zároveň
  • okamžitá vazba na saldokonta závazků a pohledávek i účetnictví
  • přehledné účtování kurzových rozdílů u pokladen v cizí měně při uzávěrce

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.