HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Banka

Modul banky slouží zejména k evidenci bankovních výpisů jak běžných, tak i úvěrových účtů firmy. Finanční prostředky jsou na bankovních výpisech sledovány jak v korunách, tak i v libovolných cizích měnách.

Pro jednodušší a dokonalejší evidenci bankovních výpisů slouží kapitola komunikace s bankou, která umožňuje elektronické spojení s bankovním ústavem jak formou odesílání příkazů k úhradě, tak i formou importu elektronických bankovních výpisů.

Modul má přímou a okamžitou vazbu na celkové základní účetnictví společnosti i na saldokonta závazků a pohledávek.

Základní vlastnosti subsystému:

 • podpora evidence až 99 bankovních účtů v korunách i v cizích měnách
 • možnost importu elektronických bankovních výpisů z informačních systémů všech běžných bankovních domů
 • elektronické odesílání vystavených příkazů k úhradě
 • mnoho výstupů, tiskových sestav a přehledů bankovních výpisů včetně inventurních tiskopisů
 • možnost tvorby obecných příkazů k úhradě včetně nastavení opakujících se plateb do platebního kalendáře
 • přehledy předpokládaných úhrad závazků a pohledávek dle libovolných kritérií
 • tvorba vzájemných zápočtů spolu s automatizovaným účtováním
 • automatické účtování kurzových rozdílů ze stavů na účtech v cizích měnách při uzávěrkách
 • veškeré účtování se ihned promítá do všech konečných účetních výstupů

Příklady editačních formulářů:

Pořízení bankovního výpisu

Na zobrazeném snímku je formulář pořízení položky bankovního výpisu. Vlastní formulář je složen z hlavičky a položek bankovního výpisu. Přepínací záložky jsou umístěny vlevo dole na vyobrazeném formuláři. Při pořízení bankovního výpisu je nutné nejprve pořídit hlavičku bankovního výpisu, kde uvedeme kód bankovního účtu a datum vystavení bankovního výpisu. Číslo bankovního výpisu nám systém automaticky nabízí další volné číslo v řadě.

V položkách bankovního výpisu pořizujeme jednotlivé položky, kde uvádíme číslo účtu souvztažného k účtu peníze v bance, který systém účtuje automaticky. V případě, že se jedná o úhradu závazku či pohledávky z knihy, program automaticky doplňuje veškeré známé informace včetně účtu závazku či pohledávky, částky atd. Po zápise každé položky výpisu program automaticky provádí změnu zůstatku v bance a tak si může uživatel vždy ihned jednoduše porovnat stav účtu se skutečností.

banka 1

Obrázek: Pořízení položky bankovního výpisu

Vzájemný zápočet

Zobrazený formulář ukazuje část funkce pro tvorbu zápočtu závazků a pohledávek k vybraným obchodním partnerům. Vedle tvorby a tisku formuláře vzájemného zápočtu umožňuje volba i zaúčtování zápočtu s okamžitým odhlášením závazků a pohledávek ze saldokont.

banka 2

Obrázek: Tvorba zápočtu závazků a pohledávek k vybraným obchodním partnerům

Obecný příkaz k úhradě

Vedle tvorby příkazu k úhradě ze závazků (dodavatelské faktury či odběratelské dobropisy) je možné v systému ukládat i příkazy k úhradě z jných transakcí (např. úhrady dph, záloh na daň z příjmu apod.). Na vyobrazeném formuláři je možné tyto příkazy zaznamenávat a okamžitě i elektronicky přenést do informačního systému bankovního domu, u kterého má společnost zřízený bankovní účet. Pravidelné úhrady je možné zaznamenat do tabulky platebního kalendáře, dle kterého je následně tvořen přikaz k úhradě.

banka 3

Obrázek: Vytvoření příkazu k úhradě

Pár výhod závěrem pro nerozhodnuté zájemce:

 • elektronická komunikace s bankovními domy
 • automatizované návrhy a sestavení vzájemných zápočtů
 • přehledové statistiky předpokládaných úhrad závazků a pohledávek
 • okamžitá vazba na saldokonta závazků a pohledávek i účetnictví
 • přehledné účtování kruzových rozdílů u bankovních účtů v cizí měně při uzávěrce

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.