HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Kniha vnitropodnikové pošty

Subsystém vnitropodnikové pošty je určen pro všechny uživatele, kteří chtějí jednoduchou formou evidovat došlou i odeslanou poštu a sledovat pohyby dokumentů v rámci společnosti.

 • členění na příchozí a odchozí poštu a dále na vyřízenou a nevyřízenou
 • možnost připojení libovolného množství dokumentů a jiných externích souborů
 • zprávy lze spojovat a sledovat jako jeden celek
 • prvotní zapisování pošty tzv. Správcem pošty
 • Správce pošty může:

  • zprávu zapsat
  • předat k řešení jinému pracovníkovi
  • sledovat stav zprávy
  • sledovat historii přeposílání mezi uživateli
  • pracovat se záznamy všech uživatelů
 • lze nastavit upozornění vyskakujícím oknem v podobě úkolu při doručení
 • vyřízená zpráva se přesune do vyřízené pošty
 • pomocí jednoduchých standardních filtrů lze zjistit historii komunikace za různé období podle:
  • firem
  • uživatelů zapisujících a vyřizujících poštu
  • jednotlivých příkazů (druh pošty, druh podání, způsob vyřízení apod.)

formular posty

Obrázek: Formulář pošty

Popis obrázku

Vpravo nahoře je vidět zapnutý filtr na zobrazení pouze nevyřízených zpráv aktuálního uživatele.

V dolním okně lze sledovat, kdo s poštou přišel do styku, komu ji předal a zda a kdy ji vyřídil.

Zobrazená zpráva je přijatá 12. 3. 2019, zapsaná 13. 3. 2019 uživatelem Správce a 13. 3. 2019 předaná k vyřízení uživateli Softbit.

Vzhledem k prázdnému údaji ve sloupci Datum vyřízení není zpráva uživatelem Softbit dosud vyřízená.

okno ukolu s upozornenim na postu

 Obrázek: Okno úkolu s upozorněním na poštu

Přednosti systému

 • podrobný a srozumitelný přehled o veškeré došlé i odeslané poště
 • dokonalá informace o pohybu a aktuálním stavu dokumentu ve firmě
 • napojení na knihu dodavatelských faktur a ostatní evidence v rámci informačního systému SQL Ekonom

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému. 

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.