HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Svoz odpadů

Software SQL svoz odpadu je součástí podnikového ekonomického a informačního systému SQL Ekonom, který je moderním softwarem zaměřeným svou architekturou na širokou oblast různých typů organizací. Subsystém svozu odpadu však může být nasazen i samostatně bez vazby na ostatní součásti informačního systému. Architektura software typu klient server dovoluje zpracování velkého množství informací a zároveň zajišťuje vysokou bezpečnost uložených dat.

Hlavní vlastnosti systému SQL svoz odpadu

 • Uložení veškerých dat do SQL databáze zajišťuje vysokou bezpečnost a rychlost přístupu ke všem dostupným informacím i při velkém množství zároveň připojených uživatelů
 • Podrobná architektura přístupových práv dovoluje přesné nastavení uživatelů dle jejich pracovní náplně
 • Funkce vzdáleného přístupu respektuje požadavky velkých společností v oblasti přístupu k databázi i ze vzdálených poboček
 • Intuitivní ovládání systému s možností zpětných oprav pořízených informací zvyšuje komfort práce spolu s vysokou efektivitou zpracování všech dat
 • Generátory tiskových sestav a grafů dovolují variabilní nastavení všech výstupů dle specifických požadavků organizace
 • Moderní technologie zajišťují přímou komunikaci systému s ostatními aplikacemi, jako jsou například MS Word, MS Excel, Acrobat Reader, Ms Outlook apod.

Základní charakteristika systému pro evidenci svozu odpadu

 • Zákaznické karty pro svoz odpadu s definicemi intervalu svozu odpadu i termíny pro vyúčtování. Karty lze evidovat na jednotlivé zákazníky (firmy i fyzické osoby) včetně uvedení informací o jednotlivých odběrných místech
 • Karty sběrných nádob s možností nastavení jejich pronájmu
 • Tvorba smluv
 • Automatizované vyúčtování v podobě daňových dokladů za vybrané období i zákaznické karty
 • Řada výstupních přehledů v textové i grafické podobě
 • Automatická vazba na odběratelské faktury, účetnictví, dph i adresář obchodních partnerů

Vybraná řešení v rámci informačního systému

Informační systém SQL svoz odpadu se vyznačuje vysokou variabilitou a jednoduchostí ve zpracování veškerých informací. Poskytuje tak uživateli možnost lehce se přizpůsobit novým požadavkům na veškeré požadované informace ze systému.

Karty služeb svozu odpadu

Zakázky svozu odpadů se evidují na jednotlivé zákazníky. Je možné evidovat i jednotlivé pobočky firmy. Tedy jak fakturační adresu, tak i místo svozu. Zakázky je možné dělit podle termínu plateb, typů domů a případně i do libovolných skupin. Eviduje se číslo smlouvy, datum vystavení a datum platnosti smlouvy. V každé smlouvě je možné vést libovolný počet položek. Dále je možné evidovat i vystavené známky na nádoby.

svoz odpadu 1

Obrázek: Zakázky svozu odpadu

Vyúčtování služeb za svoz odpadu

Fakturace svozu odpadů je možná buď jednotlivě a to označením položek v dané zakázce. Také je možná hromadná fakturace podle libovolného nastaveného filtru jednotlivých zakázek. U hromadné fakturace je možné libovolně označovat položky pro fakturaci a to buď automatickým označením druhu položky pro fakturaci, tak i ručním označením. Po vybrání položek k fakturaci se zadají fakturační údaje (viz. obrázek) a následně jsou vystaveny faktury dle výběru. Tyto faktury jsou od tohoto momentu zaevidovány do účetnictví a saldokonta jednotlivých firem. Fakturaci je možné účtovat dle číselníku výkonů, tedy každá položka zakázky může být účtována na jiné číslo účtu, středisko, případně i účetní zakázku.

svoz odpadu 2

Obrázek: Vyúčtování svozu odpadu

Karty sběrných nádob

Další možností je evidence jednotlivých karet svozových nádob. Eviduje se zde jak typ nádoby, tak její cena a datum zařazení, případně vyřazení.

svoz odpadu 3

Obrázek: Evidence karet svozových nádob

Hlavní přednosti řešení v systému SQL svoz odpadů jsou:

 • 100% garance na platnou legislativu
 • Jednoduché pořizovaní všech informací s vazbou na platné výkaznictví
 • Schopnost individuálního přizpůsobení účtování a zpracování všech informací požadavkům konkrétní organizace
 • Možnost zobrazení veškerých výstupů dle platné legislativy za libovolné účetní období i z historie
 • Možnost víceúrovňového účtování jednotlivých účetních případů v členění účtů, organizačních středisek, zakázek, odběratelů apod.

Pro koho je systém SQL – svoz odpadu určen?

Systém je určen pro širokou oblast společností, které zajišťují služby svozu odpadů.

Co nový systém přinese každému zákazníkovi?

 • Efektivnější zpracování veškerých informací v oblasti svozu odpadu
 • Zpracování volitelných smluv na jednotlivé zákazníky
 • Podrobné výkaznictví v podobě celé řady specializovaných výstupů v grafické a textové podobě
 • Komplexní řešení celého informačního systému ve všech oblastech ekonomiky společnosti
 • Zajištění kvalitních a rychlých služeb silné společnosti s dlouholetou tradicí

Doprovodné poskytované služby

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které má každý náš zákazník možnost využívat po celou dobu práce v našich informačních systémech.

Služby při zavedení systému

 • V první řadě zpracujeme podrobnou analýzu k zavedení nového systému u zákazníka, ve které vyhodnotíme dosud používané řešení a navrhneme pro zákazníka novou metodiku, která bude respektovat všechny požadavky na rychlé a úplné zpracování všech informací.
 • Na základě úvodní analýzy jsme schopni přenést důležitá data z původního systému do nového bez nutnosti jejich opětovného typování. ◆ Každé zavedení nového systému u zákazníka rozdělujeme do jednotlivých etap, které respektují jejich individuální požadavky.
 • Klademe vysoký důraz na podrobné zaškolení obsluhy nového systému ve více etapách.
 • Během zavádění systému nasloucháme potřebám a požadavkům nového zákazníka a snažíme se všechny jeho potřeby zapracovat do nového systému.
 • Poskytujeme maximální podporu při ostrém náběhu systému až do doby přechodu do rutinního provozu.

Služby po celou dobu užívání systému

 • Každá společnost má námi přiděleného odpovědného pracovníka, který řeší všechny požadavky a připomínky zákazníka.
 • Tým programátorů společnosti neustále pracuje na vývoji a zdokonalování celého systému podle potřeb legislativy a všech zákazníků.
 • Pravidelně organizujeme školení věnovaná novinkám v jednotlivých modulech našich informačních systémů a také i změnám v legislativě, kde spolupracujeme s odborníky z našich partnerských firem.
 • Vytváříme plné zajištění servisu pro zákazníka formou servisních zásahů přímo ve společnosti zákazníka ale i formou vzdálené správy systému.

 

Více informací o systému SQL ekonom - svoz odpadu najdete v prospektu v PDF.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.