HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Doprava, přepravní služby

Subsystém evidence objednávek a plánování přepravy v rámci společnosti je součástí systému SQL Ekonom – řízení a plánování dopravy. Hlavní funkcionalitou je přehledná evidence veškerých požadavků na vnitropodnikovou i externí dopravu včetně jejího plánování. Systém plánování dopravy je napojen na skutečnou evidenci realizovaných jízd vozidel a na externí odběratelské objednávky

Subsystém je určen zejména pro společnosti, které:

 • potřebují efektivně využívat jednotlivá vlastní vozidla
 • chtějí mít dokonalý přehled o požadavcích na jízdy jednotlivých pracovníků či organizačních středisek
 • chtějí sledovat jízdy podle vnitropodnikových zakázek
 • chtějí sledovat objednávky na spediční firmy podle vlastních požadavků a tyto kontrolovat s následnou fakturací
 • chtějí vyhodnocovat veškeré objednávky a plán jízd jednotlivých vlastních i externích vozidel

Výstupem je řada přehledů, které poskytují uživatelům přehled o vytíženosti jednotlivých vozidel v rámci firmy a umožňují efektivně plánovat jízdy vozidel ve vlastním vozovém parku včetně objednávání externí dopravy

Subsystém je tvořen formuláři:

 • Karty vozidel organizace i smluvních přepravců
 • Číselník tras
 • Číselník cílových regionů
 • Objednávky přepravy
 • Plán jízd

A) Karta vozidla

Základním číselníkem jsou karty vozidel. Číselník umožňuje evidenci jednotlivých vozidel, které jsou ve vlastnictví společnosti. Dále dovoluje evidovat a to i v rovině pouze typová vozidla, která společnost využívá pro sjednávání externí přepravy. Jednotlivá vozidla se následně využívají při nastavení plánu jízd.

doprava 1

Obrázek: Karta vozidla

Při pořízení nové karty vozidla jsou povinné údaje:

 • Číslo vozidla
 • Spz vozidla
 • Typ
 • Druh auta – dle číselníku druhů vozidel
 • Číslo řidiče – dle číselníku řidičů
 • Středisko – dle číselníku středisek
 • Zakázka – dle číselníku zakázek
 • Druh phm vozidlo – záložka údaje I – dle číselníku druhů phm
 • Druh phm agregát - záložka údaje I – může být shodný s druhem phm vozidlo
 • Druh sazby – záložka údaje II – dle číselníku druhů sazeb

B) Číselník tras

Pro zjednodušení evidence objednávek a plánování jízd obsahuje systém číselník nejčastějších tras, které se opakují při evidenci požadavků a plánování jízd. Číselník obsahuje včetně základních informací i počet km z výchozího místa sídla společnosti včetně předpokládané doby jízdy a kód regionu. Podle kódu regionu je možné následně sumarizovat požadavky a efektivně plánovat jízdy vozidel.

V případě, že nechceme používat číselník tras, je třeba ho naplnit alespoň jednou větou s definicí textu, například bez uvedení. Požadavky na jízdy může zaznamenávat i více pracovníků zároveň.

doprava 2

Obrázek: Kniha provozu vozidla

C) Objednávky přepravy

Samostatnou evidencí je formulář vnitropodnikových objednávek přepravy, kde mají oprávnění pracovníci možnost zaznamenávat svoje požadavky na provedení dopravy ať již vlastním vozidly nebo externími přepravními společnostmi.

V objednávce jsou důležité zejména údaje:

 • Cíl cesty dle číselníku tras
 • Jméno pracovníka či firma odběratele, který požaduje přepravu
 • Cílová firma, od které je přeprava nákladu požadována
 • Přepokládaný počet ujetých km, doba jízdy
 • Předpokládaná váha nákladu, dle které je ve výběru správné vozidlo
 • Smluvní cena přepravy v případě, že se jedná o přepravu pro externího zákazníka
 • Data pořízení objednávky a závazného termínu vykrytí objednávky
 • Čísla zakázky, ke které se přeprava váže

doprava 3

Obrázek: Zadání objednávky na přepravu

Při pořízení objednávky vyplňujeme tyto povinné údaje:

 • Číslo objednávky – systém nabízí automaticky další číslo v řadě
 • Odkud kam – vkládáme kód dle číselníku tras. Pokud nechceme vkládat trasu dle číselníku tras, vyplníme kódem jízdy bez uvedení (viz. číselník tras)
 • Číslo pracovníka, který si jízdu objednává
 • Datum plánovaného provedení (jízdy) – který den chci jízdu uskutečnit

Ostatní údaje jsou nepovinné, doporučujeme však vyplňovat údaje cílová firma pokud existuje či km nebo přepravované tuny. Jednotlivé položky objednávek jsou pracovníkem zajišťujícím logistiku přepravy zpracovány a z jednotlivých požadavků je zpracován plán přepravy. Jednotlivé požadavky je možné členit na vykryté a nevykryté. Dále je možné zobrazit přehledy požadavků v tiskové podobě mimo jiné i dle těchto kritérií:

 • Pracovníků či firem, které si dopravu objednali
 • Dle zakázek, ke kterým se daná přeprava váže
 • Dle regiónů
 • Dle data požadované přepravy
 • Nevykryté požadavky za určité období

D) Plán jízd

Plán je sestaven z jednotlivých vnitropodnikových objednávek jízd. Pracovník logistiky dopravy na základě přehledů požadavků dle regionů a data požadovaného dodání sestavuje plán jízd jednotlivých vozidel. V případě, že danou dopravu není možné uskutečnit vnitropodnikovou dopravou, objednává tuto přepravu u externí společnosti.

Plán jízd na jednotlivá vozidla je možné sestavit i bez předem pořízené objednávky. V tom případě je však nutné pořídit všechny informace do plánu, které systém jinak automaticky doplňuje z objednávky

doprava 4

Obrázek: Zadání přepravy do plánu jízd

V plánu jízdy vyplňujeme vždy tyto údaje:

 • Číslo objednávky, dle které se plán tvoří – dle tohoto údaje systém přebírá veškeré údaje z objednávky
 • Číslo vozidla, které jízdu bude absolvovat

Ostatní údaje již systém přebírá z objednávky, je však možné je upravit. V případě, že je do plánu zahrnuta externí přepravní firma, je možné ihned vytvořit dodavatelskou objednávku na zajištění této přepravy. V plánu jízd je uložena následně informace o datu vystavení a čísle této objednávky

U karty plánu jízd se evidují zejména tyto údaje:

 • Číslo objednávky, dle které se plán sestavuje
 • Číslo vozidla dle karet, které uskuteční jízdu dle plánu
 • Cíl cesty dle číselníku tras
 • Jméno pracovníka či firma odběratele, který požaduje přepravu
 • Jméno řidiče
 • Cílová firma, od které je přeprava nákladu plánována
 • Přepokládaný počet ujetých km, doba jízdy
 • Předpokládaná váha nákladu, dle které je ve výběru správné vozidlo
 • Smluvní cena přepravy v případě, že se jedná o přepravu pro externího zákazníka
 • Data pořízení objednávky a závazného termínu vykrytí objednávky
 • Čísla zakázky, ke které se přeprava váže
 • Organizační středisko, které jízdu požaduje

Na základě sestaveného plánu systém zobrazuje přehledy:

 • Plán jízd dle dní a vozidel
 • Plán dle organizačních středisek
 • Plán dle zakázek
 • Efektivitu vytížení jednotlivých vozidel dle dní

Plán jízd zpětně navazuje na jednotlivé požadavky, tj. u každého požadavku je uvedeno, zda je tento požadavek již zahrnut v plánu či ne. Plán jízd dále navazuje na skutečně uskutečněné jízdy, které jsou zaznamenány v evidenci knihy provozu vozidel.

Subsystém je přímo napojen na ostatní moduly SQL Ekonom, zejména potom na:

 • řízení dopravy
 • odběratelské objednávky

Systém je zaměřen zejména pro společnosti:

 • které mají vlastní vozidla a potřebují je efektivně využívat a plánovat jejich jízdy
 • zajišťují přepravu výrobků a zboží pomocí spedičních společností

Doprovodné poskytované služby

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které má možnost každý náš zákazník využívat po celou dobu práce v našem informačním systému. 

 

Více informací o systému SQL ekonom - doprava, přepravní služby najdete v prospektu pdf .

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.