+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Řízení a plánování vnitropodnikové dopravy

Pro společnosti a organizace s vlastní vnitropodnikovou dopravou máme připraven subsystém SQL Ekonom Řízení a plánování vnitropodnikové dopravy. Modul plně spolupracuje s ostatními subsystémy SQL Ekonom.

Vlastnosti subsystému Řízení a plánování dopravy

  • karty vozidel a strojů s řadou informací o provedených technických prohlídkách, ujetých km, spotřebovaných pohonných hmotách atd.
  • evidence objednávek na nákladní i osobní přepravu v členění dle pracovníků, středisek společnosti, jednotlivých zákazníků apod.
  • tvorba plánu jízd podle požadavků odběratelů a pracovníků společnosti s efektivním využitím jízd dle regionů, trasování jízd apod.
  • přehledná evidence knihy provozu vozidel s členěním na jednotlivé jízdy s ujetými km a přepraveným nákladem
  • sestavení silniční daně
  • volitelné statistické dělení výkonů do jednotlivých skupin dle definovaných číselníků
  • automatická vazba na vnitropodnikové i externí zakázky včetně promítnutí výkonů do účetnictví
  • jednoduchá individuální i souhrnná fakturace z knihy provozu vozidla 
  • výkony řidičů dle dní s vazbou na podklad pro výpočet měsíčních mezd
  • řada předdefinovaných výstupních přehledů provozu vozidel dle řidičů, dní, vozidel, druhů výkonů, zakázek, apod.

Vybraná řešení řízení a plánování dopravy

Karta vozidla

Karta vozidla

Karta vozidla obsahuje podrobné informace o jednotlivých evidovaných vozidlech společnosti. Každé vozidlo je při zařazení automaticky označeno číselnou hodnotou. Na kartě jsou rovněž uloženy informace pro potřeby fakturace výkonů, informace o servisních prohlídkách, provedených servisních úkonech, podkladech pro silniční daň a řadě dalších.

Kniha provozu vozidla

Kniha provozu vozidla

Kniha provozu vozidla obsahuje záznamy o jednotlivých výkazech provozu vozidel ve společnosti. Záznamy jsou automaticky číslovány nebo je lze uživatelsky editovat a mohou být rozděleny i do více číselných řad. V hlavičce výkazu je definice vozidla a údaje o datu výkonu, řidiči, nákladovém a výkonovém středisku. U jednoho výkazu lze provádět výkony i pro více odběratelů zároveň. Z knihy provozu je výstupem řada přehledů provozu vozidel s výpočtem spotřeb, projezdech v km, dle zakázek atd. Je možné tvořit externí faktury pro odběratele nebo vnitropodnikové faktury.

Objednávky jízd

Objednávky jízd

Z knihy objednávek lze přehledně sestavovat požadavky jednotlivých zákazníků, středisek a pracovníků za vybrané období. U každé objednávky jízdy lze definovat velikost a váhu nákladu, datum jízdy, cíl cesty, trasu a obchodní či účetní zakázku.

Plán jízd vozidel

Plán jízd vozidel

Přes pořízenou objednávku systém umožňuje tvorbu plánu jízd. Uživatel má možnost přidělit vhodné vozidlo a naplánovat efektivní trasu tak, aby vozidlo bylo maximálně vytíženo. Součástí jsou přehledové výstupy plánu jízd dle vozidel, řidičů, zákazníků, zakázek, organizačních středisek apod. Uživatel má okamžitý přehled o tom, které objednávky jsou již naplánované a které ne, a dále i které jízdy již proběhly a které ne.

Přiznání k silniční dani

Přiznání k silniční dani

V rámci subsystému jednoduše sestavujte přiznání k silniční dani. Výkaz čerpá informace z nastavených parametrů karet vozidel a knihy provozu a umí jej přenášet na portál Ministerstva financí ve formátu XML.

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16