+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz

Energy - plyn

Seznamte se blíže s naším subsystém SQL Ekonom Energy - plyn, který je slouží pro obchodníky a dodavatele plynu pro své zákazníky. Subsystém nabízí komplexní evidenci odběrných míst s tvorbou odečtů plynoměrů včetně tvorby konečného vyúčtování s napojením na ostatní moduly systému SQL Ekonom.

Vlastnosti subsystému

 • přehledná evidence zákazníků s vazbou na elektronickou fakturaci včetně podrobných přehledů pohledávek po a ve splatnosti po jednotlivých odběratelích
 • podrobná evidence odběrných míst plynu s vazbou na tvorbu smluv
 • fakturace plynu dle oficiálního ceníku nebo stanovením speciálních cen s odběratelem
 • automatizovaná tvorba záloh dle odběrných míst s tvorbou platebního kalendáře
 • automatizované dosazování hodnot dle číselníků sazeb, obchodních partnerů atd.
 • jednoduché pořízení odečtů v členění na maloodběry a střední odběry
 • vyúčtování dodávky plynu s odečty záloh a vazbou na účetnictví
 • hromadná elektronická fakturace
 • řada výstupních podrobných přehledů odečtů plynu v textové a grafické podobě
 • pravidelná aktualizace na platnou legislativu
 • jednoduchá definice výstupních přehledů s přizpůsobením specifickým požadavkům uživatele
 • automatizované zasílání SMS zpráv zákazníkům o provedených odečtech
 • automatická tvorba upomínek k neuhrazeným pohledávkám za dodávku plynu

Vybraná řešení

Databáze zákazníků

Databáze zákazníků

Na kartě zákazníka jsou uloženy veškeré důležité informace pro fakturaci i tisky obchodních smluv. Na tento číselník je navázána databáze odběrných míst. Na jednom místě lze zjistit i aktuální stav neuhrazených pohledávek, celkový obrat za vybrané období, kontakty atd.

Odběrná místa

Odběrná místa

Každé odběrné místo má uloženy informace o speciálních cenách plynu pro odběratele, intervalech vyúčtování, zálohách atd. Informace slouží pro tvorbu odečtů maloodběrů i středních odběrů plynu, dále pro tisk obchodních smluv apod.

Odečty plynoměrů

Odečty plynoměrů

Na základě uložených odběrných míst a nastavených číselníků lze jednoduchou formou pořizovat odečty plynoměrů v členění maloodběr a střední odběr. Z odečtů plynoměru lze okamžitě vytvářet konečné daňové doklady s automatickým odečtem případně uhrazených záloh.

Platební kalendář záloh

Platební kalendář záloh

U vybraných zákazníků lze nastavit a automaticky vypočítat předpisy záloh na elektrickou energii formou platebního kalendáře záloh. Předpisy záloh systém umí elektricky či poštou zaslat zákazníkům. Podle platebního kalendáře odběratel platí jednotlivé zálohy na plyn. Podle zaplacených záloh systém generuje daňové doklady z přijatých záloh a skutečně uhrazené částky jsou následně automaticky doplněny do vyúčtování za období.

Výstupní přehledy

Systém obsahuje řadu výstupních přehledů a rozšiřujících evidencí

 • Formuláře plateního kalendáře
 • Tiskopisy daňových dokladů včetně příloh pro maloodběry i střední odběry
 • Upomínky k neuhrazeným zálohám i konečným daňovým dokladům
 • Přehled odběrů dle zákazníků, odběrných míst, oblastí atd. v členění na maloodběry i střední odběry
 • Přehledy neuhrazených daňových dokladů i záloh dle odběratelů
 • Výstupy fakturace dle zákazníků za vybran období

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2021 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16