+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Energy - elektrická energie

Poznejte blíže náš subsystém SQL Ekonom Energy - elektrická energie, který nachází uplatnění u řady obchodníků s dodávkami elektrické energie a také provozovatelů lokálních distribučních soustav. Umožňuje zpracování odečtů maloodběrů i velkoodběrů elektrické energie. Výhodou systému je plné napojení na finanční účetnictví a spolupráce s modulem na vyúčtování dodávek plynu pro zákazníky.

Vlastnosti subsystému Energy - elektrická energie

 • přehledná evidence zákazníků s vazbou na elektronickou fakturaci včetně podrobných přehledů pohledávek po a ve splatnosti po jednotlivých odběratelích
 • podrobná evidence odběrných míst elektrické energie s vazbou na tvorbu smluv
 • fakturace silové elektřiny dle oficiálního ceníku nebo stanovením speciálních cen s odběratelem
 • automatizovaná tvorba záloh dle odběrných míst s tvorbou platebního kalendáře
 • automatizované dosazování hodnot dle číselníků sazeb ERÚ, jističů obchodních partnerů atd.
 • jednoduché pořízení odečtů v členění na maloodběry i velkoodběry včetně elektronického importu dat odběrů ze systému OTE
 • zpracování odečtů pro obchodníka s elektronickou energií nebo pro provozovatele LDS
 • vyúčtování dodávky elektrické energie s odečty záloh a vazbou na účetnictví
 • hromadná elektronická fakturace
 • export a import odečtů s OTE
 • řada výstupních podrobných přehledů odečtů elektrické energie v textové a grafické podobě
 • pravidelná aktualizace na platnou legislativu
 • jednoduchá definice výstupních přehledů s přizpůsobením specifickým požadavkům uživatele
 • automatizované zasílání SMS zpráv zákazníkům o provedených odečtech
 • automatická tvorba upomínek k neuhrazeným pohledávkám za dodávku elektrické energie

Vybraná řešení Energy - elektrická energie

Databáze zákazníků

Databáze zákazníků

Na kartě zákazníka jsou uloženy veškeré důležité informace pro fakturaci i tisky obchodních smluv. Na tento číselník je navázána databáze odběrných míst. Na jednom místě lze zjistit i aktuální stav neuhrazených pohledávek, celkový obrat za vybrané období, kontakty atd.

Odběrná místa

Odběrná místa

Každé odběrné místo má uloženy informace o odběrateli a způsobu vyúčtování odběrného místa. Dále je možné nastavit speciální ceny silové elektrické energie pro odběratele, intervaly vyúčtování, zálohy atd. Informace slouží pro tvorbu odečtů maloodběrů i velkoodběrů, dále pro tisk obchodních smluv atd.

Odečty elektroměrů

Odečty elektroměrů

Systém dovoluje pořízení odečtů elektroměrů ve formě maloodběru nebo velkoodběru. Pořízení je možné formou manuálního zápisu nebo importem z OTE. V případě provozování lokální LDS je možný i export odečtů na OTE.

Platební kalendář záloh

Platební kalendář záloh

U vybraných zákazníků lze nastavit a automaticky vypočítat předpisy záloh na elektrickou energii formou platebního kalendáře záloh. Předpisy záloh systém umí elektricky či poštou zaslat zákazníkům. Podle platebního kalendáře odběratel platí jednotlivé zálohy na elektrickou energii. Podle zaplacených záloh systém generuje daňové doklady z přijatých záloh a skutečně uhrazené částky jsou následně automaticky doplněny do vyúčtování za jednotlivé období.

Výstupní přehledy

Systém obsahuje řadu výstupních přehledů a rozšiřujících evidencí

 • Přehledy zákazníků a odběrných míst
 • Tisk smluv
 • Přehled provedených odečtů elektroměrů dle zákazníků, odběrných míst, oblastí atd. v členění na maloodběry i velkoodběry
 • Formuláře platebního kalendáře pro úhrady záloh
 • Tiskopisy daňových dokladů z vyúčtování dodávek elektrické energie včetně příloh pro maloodběry i velkoodběry
 • Upomínky k neuhrazeným zálohám i konečným daňovým dokladům
 • Přehledy neuhrazených daňových dokladů i záloh dle odběratelů
 • Výstupy fakturace dle zákazníků a dalších parametrů za vybrané období

Vazba na ostatní programy

Image

on-line komunikace se všemi moduly podnikového systému

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, import úhrad faktur případně záloh v hotovosti nebo bankovním převodem

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, import úhrad záloh i vyúčtování

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, export vystavených faktur a odběratelů, import úhrad

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, export faktur

Image

komunikační rozhraní pro export daňových dokladů do účetnictví

Image

komunikační rozhraní pro export daňových dokladů do účetnictví

Image

komunikační rozhraní pro export vystavených daňových dokladů do účetnictví

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16