+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Energy - tepelná energie

Jste výrobci a dodavatelé tepelné energie? Máme pro Vás informační systém SQL Ekonom Energy - tepelná energie, který nabízí komplexní řešení pro dodávky tepelné energie zákazníkům s plnou vazbou na ostatní moduly softwaru SQL Ekonom.

Vlastnosti subsystému Energy - tepelná energie

 • databáze zákazníků s definicemi pro elektronické zasílání faktur a ostatních dokumentů
 • přehledná a podrobná evidence odběrných míst s definicemi pro správný výpočet tepelné energie zákazníkovi
 • tvorba smluv pro zákazníky
 • samostatná tabulka měřidel tepla s měřením v různých měrných jednotkách (GJ, MWh), vodoměrů a dalších s napojením na odběrná místa a odečty
 • zpracování plánu výměn měřidel
 • variabilní schémata zapojení měřidel v rámci sítě pro správný výpočet
 • pořízení odečtů tepelné energie manuálně nebo formou elektronického importu odečtů s elektronicky řízených měřidel
 • přehledný dispečink havárií
 • řada výstupních statistických přehledů v textové i grafické podobě
 • automatické výpočty spotřeby tepelné energie podle vyhlášky tam, kde není přímo osazeno měřidlo
 • možnost tvorby platebního kalendáře či záloh s vyúčtováním za vybrané období
 • daňové doklady za vyúčtování dodávky tepelné energie v podobě faktur a příloh 
 • slučování více odběrných míst do jednoho vyúčtování
 • sledování pohledávek po splatnosti, upomínky, penalizace
 • automatická vazba na ostatní moduly systému SQL Ekonom (Účetnictví, Vydané faktury, DPH, Adresář obchodních partnerů, apod.)
 • zpracování podkladů pro kalkulace
 • zasílání SMS zákazníkům se spotřebou tepelné energie za období či další informace o odstávkách atd.
 • vazba na webový portál zákazníka Moje teplo

Vybraná řešení Energy - tepelná energie

Odběratelé tepla

Odběratelé tepla

Obsahuje komplexní informace o jednotlivých odběratelích tepelné energie včetně jejich adres, kontaktů, apod. Číselník je napojen na evidenci odběrných míst a odečtů měřidel tepla. Z evidence odběratelů lze provádět řadu přehledů fakturací za vybrané období atd. Modul umožňuje odesílání SMS zpráv či hromadných e-mailů s informacemi zákazníkovi.

Měřidla tepla

Měřidla tepla

Databáze měřidel tepla přímo spolupracuje s evidencí odběrných míst a odečtů měřičů. Obsahuje kompletní evidenci každého měřiče včetně zachycení všech pohybů na jednotlivých měřičích tepla v historii. Na základě výměny měřiče je prováděno zpracování odečtu do evidence odečtů měřičů tepla a zároveň se ukládá informace o výměně do plánu výměn. Měřidla mohou měřit přímo GJ nebo i MWh, m3 (pro vodoměry) a jiné měrné jednotky. Pro převod na společnou měrnou jednotku je využíván koeficient.

Karta odběrného místa

Karta odběrného místa

Obsahuje komplexní informace o jednotlivých odběrných místech pro dodávky tepla. Formulář také obsahuje důležité informace pro výpočet dodávky tepla. Veškeré informace jsou historicky ukládány. Přímo z odběrného místa lze tvořit automatizovaně smlouvy na odběry dodávek tepelné energie. Vlastností je i tvorba smlouvy s odběratelem na dodávku tepla.

Schémata zapojení

Schémata zapojení

Ve schématech zapojení můžeme variabilně definovat schémata zapojení jednotlivých měřidel v rámci kotelny, výměníku apod. Podle schémat zapojení jsou tvořeny odečty měřidel tepla s rozpuštěním spotřeby tepla u odběrných míst, kde není umístěno měřidlo tepla vyhláškou.

Pořízení odečtů měřidel

Pořízení odečtů měřidel

Základním údajem je číslo odběrného místa. Období pro zpracování odečtu může být libovolné, zpravidla však měsíc, čtvrtletí, polovina roku nebo rok. Při zpracování odečtu se provádí výpočet dle spotřebovaných GJ, MWh tepla dle měřiče. Odečty se pořizují manuálně nebo automatizovaným importem z elektronických odečtů měřidel. Z pořízených odečtů je prováděno hromadné vystavení daňových dokladů v podobě faktur s rozpuštěním spotřeb u odběrných míst, kde není osazeno měřidlo pomocí vyhlášky.

Fakturace dodávek tepelné energie

Fakturace dodávek tepelné energie

Z jednotlivých pořízených odečtů dodávky tepelné energie za období tvoří informační systém jednoduchou formou konečné daňové doklady. Vystavené daňové doklady jsou automaticky ukládány do systému pohledávek v systému SQL Ekonom.

Dispečink

Dispečink

Evidence požadavků zákazníků včetně způsobů jejich řešení. Havárie na odběrných místech a výměnících. Sledování hodnot a aktuálních informací o zdrojích tepelné energie.

Platební kalendář záloh

Platební kalendář záloh

U vybraných zákazníků lze nastavit a automaticky vypočítat předpisy záloh na teplo formou platebního kalendáře záloh. Předpisy záloh systém umí elektricky či poštou zaslat zákazníkům. Podle platebního kalendáře odběratel platí jednotlivé zálohy na teplo. Podle zaplacených záloh systém generuje daňové doklady z přijatých záloh a skutečně uhrazené částky jsou následně automaticky doplněny do vyúčtování za období.

Dispečink

Grafické vyhodnocování spotřeb tepla a teplé vody

V rámci modulu jednoduše vytvářejte grafické výstupy z přehledů odečtů tepla a teplé vody a následné fakturace v podobě libovolných grafů. Vytvořené grafy lze následně sdílet v rámci firemního intranetu. Nastavení jednotlivých grafických výstupů lze snadno změnit podle aktuálních potřeb zákazníka.

Výstupní přehledy

Systém obsahuje řadu výstupních přehledů a rozšiřujících evidencí

 • Přehledy zákazníků, odběrných míst, měřidel tepelné energie a vodoměrů
 • Smlouvy na dodávku tepelné energie
 • Přehled pohybů měřidel tepla dle akcí, skladů, obcí a ulic, pracovníků za vybrané období
 • Plán výměn měřidel
 • Výstupní přehledy a statistiky objemu dodávky tepelné energie podle zákazníků, kotelen, sektorů odběrných míst a dalších hledisek za vybraná období
 • Podklady pro tvorbu kalkulací na cenu tepla
 • Saldokonta neuhrazených faktur z vyúčtování, splátek záloh dle platebního kalendáře
 • Upomínky k fakturám, splátkám platebního kalendáře
 • Přehledy zpracovaných i nezpracovaných odečtů dodávek tepelné energie
 • Přehledy platebních kalendářů záloh
 • A mnoho dalších

Tiskopisy daňových dokladů

Systém nabízí variabilní tiskopisy daňových dokladů na tepelnou energii s možností přizpůsobení dle specifických požadavků zákazníka.

Vazba na ostatní programy

Image

on-line komunikace se všemi moduly podnikového systému

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, import úhrad faktur případně záloh v hotovosti nebo bankovním převodem

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, import úhrad záloh i vyúčtování

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, export vystavených faktur a odběratelů, import úhrad

Image

komunikační rozhraní pro export dat do účetnictví a evidence DPH, export faktur

Image

komunikační rozhraní pro export daňových dokladů do účetnictví

Image

komunikační rozhraní pro export daňových dokladů do účetnictví

Image

komunikační rozhraní pro export vystavených daňových dokladů do účetnictví

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16