HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Došlé faktury

Subsystém dodavatelských faktur slouží ke komplexní evidenci veškerých dodavatelských faktur s dělením na daňové faktury, zálohové i penalizační a to jak v korunách, tak i jednotlivých cizích měnách.

Na základě zaznamenaných faktur je možné provádět tvorbu a elektronické odesílání příkazu k úhradě k vybraným závazkům.

Základní vlastnosti subsystému:

 • komplexní evidence dodavatelských faktur daňových, zálohových i penalizačních
 • evidence daňových dokladů z vydaných záloh -tvorba příkazů k úhradě včetně elektronického exportu dat pro bankovní domy
 • podpora cizí měny včetně automatizovaného zpracování kurzových rozdílů
 • řada přehledů, knih a saldokont z dodavatelských faktur
 • automatizovaná vazba a účtování na zálohové faktury, daňové doklady z vydaných záloh, úhrad pokladnou apod.
 • srovnávací statistické přehledy analýz z prodeje včetně žebříčku odběratelů dle objemu fakturace, podílových analýz odběratelů a prodejů dle dealerů
 • evidence nevyúčtovaných záloh, daňových dokladů z vydaných záloh, stornovaných faktur
 • jednoduché členění faktur do jednotlivých účetních i zdaňovacích období pro potřeby účetnictví i evidence daně z přidané hodnoty
 • automatizované vyrovnání a účtování úhrad faktur (haléřové a kurzové rozdíly při úhradách)
 • automatické účtování kurzových rozdílů závazků v cizích měnách při uzávěrkách
 • okamžitá vazba do ostatních subsystémů bez nutnosti spouštění další funkce
 • možnost připojování elektronických dokumentů k jednotlivým zaznamenaným dodavatelským fakturám
 • každou dodavatelskou fakturu je možné zaznamenat do jiného období z pohledu účetnictví a do jiného období z pohledu daně z přidané hodnoty

Příklady editačních formulářů:

Pořízení dodavatelské faktury

Vyobrazený formulář představuje hlavičku dodavatelské daňové faktury. Jedtnolivé faktury jsou zaznamenávány do samostatných skupin, dle kterých je automaticky přidělováno pořadové číslo dokladu. V hlavičce faktury je rovněž zaznamenán rozpis dph pro potřeby evidence daně z přidané hodnoty. Ve formuláři se zaznamenávají jak faktury v Kč, tak i faktury ze zahraničí v cizích měnách.

Pod samostatným druhem je možné zapisovat i daňové doklady ze záloh, opravné daňové doklady apod. Po zápise hlavičky dodavatelské faktury je možné provést ihned její zaúčtování. Po úhradě faktury systém ihned zobrazí v záložce úhrady detailně jednotlivé i částečné platby. V záložce dokumenty je možné připojit originál faktury v elektronické podobě.

dosle faktury 1

Obrázek: Pořízení hlavičky dodavatelské faktury

Vyrovnání úhrady faktury

Obě evidence a to jak dodavatelských, tak i odběratelských faktur obsahují sofistikovanou funkci pro jednoduché vyrovnání úhrad (například kurzových rozdílů při úhradách či haléřové vyrovnání). Zobrazený formulář ukazuje tabulku, kde je možné rychle vyhledat a automaticky vyrovnat jednu či více dokladů najednou. V průběhu vyrovnání faktury systém provede ihned i automatizované zaúčtování.

dosle faktury 2

Obrázek: Vyrovnání platby faktury

Příkaz k úhradě závazků

Vyobrazená funkce dovoluje jednoduchou formou tvořit příkazy k úhradě pro úhradu závazků. Závazky si můžeme třídit i vyhledávat dle libovolných kritérií, které je možné kdykoli kombinovat. Jednotlivé závazky je možné vybírat i pro částečné úhrady. Vybrané závazky k úhradě můžeme vytisknout, zkontrolovat či ihned převést do elektronického bankovnictví.

dosle faktury 3

Obrázek: Příkaz k úhradě závazků

Pár výhod závěrem pro nerozhodnuté zájemce:

 • sestavení saldokont a ostatních přehledů on-line bez nutnosti startu dávkového zpracování
 • zápis faktur i ve více účetních letech zároveň
 • připojování elektronických dokumentů k zaznamenaným dokladům
 • jednoduché párování záloh, daňových dokladů z vydaných záloh a konečných faktur
 • přehledné dělení dph u faktur ze zahraničí a daňových dokladů na vstupu s různými typy krácení daně z přidané hodnoty
 • automatizované účtování kurzových rozdílů u faktur v cizí měně při uzávěrce
 • veškeré účtování se ihned promítá do všech konečných účetních výstupů

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.