HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Výkaznictví PAP - Pomocný analytický přehled

 

Stali jste se organizací, která má povinnost zpracovávat pomocný analytický přehled?
Chcete jednoduše bez zvýšených administrativních úkonů mít modul výkaznictví PAP vyřešen ve vašem informačním systému?

Od 1. 1. 2012 naplňují údaji obce s počtem obyvatel nad 3 tis. a příspěvkové organizace s aktivy nad 100 mil. netto výkaz s názvem pomocný analytický přehled (dále jen „PAP"). Metodika MF ke zpracování výkazu je poměrně složitá.
Naše společnost vyvinula pro zákazníky, kteří mají povinnost sestavovat Výkazy pomocného analytického přehledu modul SQL Ekonom – výkaznictví PAP.

 

Mezi základní vlastnosti systému patří:

  • Číselník kódů a pohybů PAP je dodáván standardně s každou instalací a je pravidelně aktualizován
  • Jednoduché nastavení kódů a pohybů v číselníku účtové osnovy umožňuje zpracování účetních operací bez nutnosti pracného vkládání u každé účetní položky
  • Logické kontroly jsou prováděny přímo při zápise účetní operace nebo dávkově před zpracováním konečných výkazů
  • Sestavení výkazů je možné kdykoliv během zpracování účetní uzávěrky za libovolné období
  • Elektronický export výkazů umožňuje jednoduché předání sestavených výkazů PAP na státní správu

Subsystém Výkaznictví PAP se vyznačuje svou:

  • Jednoduchostí bez nutnosti doplňování kódů a pohybů PAP u každé účetní operace
  • Přehledností v podobě řady výstupních a kontrolních přehledů
  • Správností v podobě řady logických kontrol před sestavením jednotlivých výkazů
  • Úplností – systém plně odpovídá všem legislativním požadavkům na zpracování a elektronický export

Vybraná řešení SQL Ekonom – výkaznictví PAP

Pořízení účetního dokladu

Předností pořízení účetních obratů v rámci informačního systému SQL Ekonom je jednoduchý způsob záznamu včetně speciálních kódů a pohybů PAP. Tyto údaje systém primárně doplňuje dle jejich nastavení v číselníku účtové osnovy. Každý uživatel má však možnost změnit pohyb PAP u každé položky účetního záznamu v rámci legislativních pravidel.


Obrázek : Pořízení účetního obratu včetně kódu a pohybu PAP

Výkaz pomocného analytického přehledu

Výstupem z pořízených obratů je řada kontrolních a přehledových sestav včetně finálních výkazů PAP. Výkazy je možné sestavit za libovolné období a v jakémkoli kroku zpracování účetní uzávěrky. Základní vlastností výkazů jsou kontroly, tiskové výstupy vlastních výkazů a v neposlední řadě i export do XML pro přenos na státní správu.

Obrázek : Sestavení výkazu Pomocného analytického přehledu

 

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.