HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

CRM - řízení vztahů se zákazníky

Modul CRM - řízení vztahů se zákazníky komplexním způsobem sleduje a eviduje veškeré dostupné informace o všech obchodních partnerech společnosti. Poskytuje tak každému uživateli maximum informací o jednotlivých zákaznících společnosti, ale i o dodavatelích.

Na základě těchto informací systém vyhodnocuje jednotlivé požadavky zákazníků, jejich specifika a navrhuje společnosti optimální nabídku zboží čí služeb pro každého zákazníka zvlášť.

Systém CRM má tyto přednosti:

  • jedná se o výkonnou aplikaci pro řízení vztahů se zákazníky
  • pomocí aplikace má každý oprávněný uživatel přístup ke všem informacím o každém zákazníkovi samostatně
  • všechny údaje o zákazníkovi jsou zobrazeny na jednom místě a mohou být ihned porovnány
  • systém CRM je nedílnou součástí komplexního systému SQL Ekonom a veškeré informace v tomto modulu jsou plně sdíleny s ostatními moduly

Základním kamenem celého systému je databáze partnerů, ve které jsou přehledně uloženy veškeré dostupné informace o každém zákazníkovi i jiných obchodních partnerech.

crm 1

Obrázek: Číselník firem

V tabulce je možné přehledně mimo jiné sledovat:

  • veškeré adresy na sídlo firmy partnera a jeho pobočky
  • všechny dostupné kontaktní údaje (telefony, emaily, faxy atd.) na každého pracovníka partnera
  • ve spolupráci s ostatními kancelářskými produkty je možné evidovat u každého partnera veškerou ostatní dokumentaci jako jsou smlouvy, emailovou korespondenci apod.
  • každého partnera je možné zatřídit do skupin dle oboru jeho činnosti či dle zaměření na poptávané služby či zboží
  • každému partnerovi je možné přiřadit úkoly, které systém automaticky sleduje a připomíná je v předem definované době odpovědnému pracovníkovi

Ze systému je možné provádět řadu vyhodnocení prodejů dle období, druhů prodávaného zboží, objemů prodeje v Kč atd. ke každému zákazníkovi zvlášť. Modul přímo spolupracuje se subsystémem Marketing, který jak v textové, tak i v grafické podobě řeší přehledy prodeje k zákazníkovi za libovolné období.

Modul rovněž přehledně zobrazuje aktuální stav saldokonta závazků a pohledávek k partnerovi a dále zobrazuje libovolný doklad uložený v systému v kterémkoli modulu související s aktuálním obchodním partnerem.

Evidence a plánování úkolů

Součástí systému CRM je i přehledná a výkonná evidence úkolů, které lze jednoduchou formou přiřaďovat každému uživateli i zákazníkovi. Evidence dovoluje sledovat vložené úkoly jednotlivým uživatelům jejich zobrazení v danou dobu a sledovat jejich plnění včetně vyhodnocování úspěšnosti plněných úkolů.

crm 2

Obrázek: Zadávání jednotlivých úkolů jednotlivým uživatelům

Vedle evidence jednotlivých úkolů systém dovoluje provádět plánování jednotlivých úkolů s ohledem na čas každého pracovníka na libovolné období dopředu.

crm 3

Obrázek: Plánování úkolů jednotlivým uživatelům

 

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.