HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Mzdy 2020 - verze 4.08

Vážení uživatelé,

na našem Zákaznickém  portále je pro Vás k dispozici ke stažení nová verze Mezd SOFT PC pro rok  2020 číslo 4.08. 

MZDY 2020 (verze 4.08) - přehled změn

  • Příloha k žádosti o nemoc - upraven výpis měsíců, aby se vešel do vymezeného prostoru
  • Příloha k žádosti o nemoc - na 2.straně se předvyplňuje sekce J pouze pro druh nemoci NEM
  • Nemocenské dávky OČR mimořádné opatření - u všech nemocí OČR u kterých je zaškrtnuto OČR-mimořádné opatření byla nastavena hodnota 0 v poli "ošetřování člena rodiny nad 9 dnů". U těchto OČR se všechny dny započítávají do vyloučených dob. proveďte kontrolu, zda aktualizace proběhla u nemocí zadaných v aktuálním období i v archivu.
  • Při pokračování nemoci se nyní automaticky přednastaví i OČR mimořádné opatření

 

 

Ošetřování člena rodiny - mimořádné opatření

Dne 27.3.2020 nabyl účinnosti Zákon č. 133/2020 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-133, kterým byla přijata některá mimořádná opatření při současné pandemii. Týká se to mj. i nemocenské dávky Ošetřování člena rodiny (OČR):

  • Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku bude nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení

  • Ošetřovné se bude vztahovat i na péči o děti mladší 13 let

  • Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií, tzn. po dobu, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení

  • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodů pandemie rozhodne zřizovatel

Vzhledem k charakteru nemocenské dávky OČR, tj. že od počátku vyplácí dávku ČSSZ, nemá toto mimořádné opatření vliv na pořizování/výpočet nemocenských dávek či výplat. O případném vlivu na souvislost OČR a evidenčních listů zatím nejsou dostupné potřebné informace. Z toho důvodu však je potřebné nově evidovat u nemocenské dávky příznak, zda se jedná/nejedná o ošetřovné na základě těchto mimořádných opatření
V případě, že budou dodatečně upřesněny či schváleny změny ohledně vlivu OČR na vyloučené doby na evidenčních listech, bude možné díky správně vyplněnému příznaku "OČR mimořádné opatření" provádět potřebná nastavení a úpravy. Dbejte prosím na správné nastavení tohoto příznaku ! 

 

Převod provádějte pouze v případě, že nemáte v programu nastaveny speciální nebo individuální úpravy.

HOT-LINE SOFTbit

Tel.: 494 532 202
E-mail: softbit@softbit.cz

kontakt

SOFTbit software
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více v menu KONTAKTY.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.