+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Aktuality

Zveřejnění daňového balíčku 2017 - 2018

Daňový balíček 2017/2018 byl vyhlášek ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod číslem 170/2017 Sb. Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1.4.2017 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až po tomto datu, bude v praxi uplatněn výklad, podle kterého je zákon účinný od 15. dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů –  účinnost daňového balíčku tak je 1.7.2017, což je hodně neobvyklá situace, protože zákon byl vyhlášen více než 2 měsíce po svém přijetí (daňový balíček je označen jako zákon ze dne 4.4.2017) - i když nabytí účinnosti daňového balíčku v průběhu roku přináší celou řadu komplikací, alespoň zákon nabyl účinnosti k začátku čtvrtletí, což zmírní komplikace u čtvrtletních plátců dph.


Hlavní změny obsažené v daňovém balíčku se týkají:

1.    daně z příjmů, kde dochází k:

 
a)    Zavedení zaměstnání malého rozsahu (platí pro příjmy do 2 500 Kč), kde se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 zákona o dani z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % (pokud nebude podepsáno prohlášení). Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v Zdvojnásobení odčitatelné položky u penzijního připojištění a životního pojištění ze současných 12 000 Kč na 24 000 Kč (pro dosažení maximálního odpočtu z daní je třeba u penzijního připojištění zaplatit ročně částku 36 000 Kč, u životního pojištění 24 000 Kč


b)    Zvýšení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění placené zaměstnancům, a to ze stávajících 30 000 Kč (platných v roce 2016) na 50 000 Kč ročně (připomínáme, že tyto příspěvky zaměstnavatele nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění)


c)    Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě  - u druhého dítěte se částka zvýší na 19 404 Kč ročně ze stávajících 17 004 Kč, u třetího a dalšího dítěte to bude zvýšení na 24 204 Kč ročně ze stávajících 20 604 Kč. Zde nastane obdobná situace jako v loňském roce, že poprvé bude možné zohlednit zvýšení částky zvýhodnění při výpočtu zálohy na daň až od měsíce účinnosti novely zákona. Za první měsíce roku 2017, tj. před datem účinnosti zákona, bude možné si částky uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017 nebo v rámci ročního zúčtování, o které si zaměstnanci mohou požádat


d)    Zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti - poplatník musí mít příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; od roku 2018 se nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání bonusu, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku


e)    Možnost uplatnit slevu na manžela/manželku nebo daňové zvýhodnění na dítě u živnostníků i v případě, že uplatňují výdaje procentem z příjmů; současně však dochází k omezení maximálních částek paušálních výdajů, které lze uplatnit (pro rok 2017 ještě bude možnost výběru mezi pravidly pro rok 2016 nebo novými pravidly pro rok 2017, avšak pro rok 2018 již možnost výběru padá – více k tomuto tématu najdete v našem únorovém článku)


f)     Paušální daň – budou o ni moci požádat i poplatníci/fyzické osoby, které mají zaměstnance; přičemž žádost o stanovení daně paušální částkou podle nových pravidel půjde podat už na rok 2017, a to do 31. května 2017. Správce daně daň na toto zdaňovací období stanoví po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. září 2017daňovém přiznání

2. daně z přidané hodnoty, kde dochází k:

 a)    zavedení institutu nespolehlivé osoby – k institutu nespolehlivého plátce přibude institut nespolehlivé osoby, který má zamezit snahám některých podnikatelů vyhnout se označení nespolehlivého plátce. V případě rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty, (více podrobností k tomuto tématu naleznete v jednom z našich březnových článků)


b)    Zrušení zvláštní úpravy pro společnosti bez právní subjektivity (dřívější sdružení) - důvodem této změny je uvést český zákon o DPH do souladu s evropskou směrnicí o DPH, nově se bude každý společník z pohledu DPH posuzovat samostatně


c)    Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku (provádí se v případě, pokud dojde ke změně účelu majetku oproti původnímu plánu, doba sledování je stanovena na 10 let) - úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku se bude provádět v okamžiku uskutečnění plnění, nikoliv až v přiznání za prosinec, resp. 4. čtvrtletí daného roku


Z výše uvedeného vyplývá, že mzdy za měsíc červen 2017 zpracovávané v červenci 2017 budou zpracovány ještě v původních slevách.

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16