+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Aktuality


Nová verze IS SQL Ekonom 2018

Na našem Zákaznickém webu je k dispozici verze IS SQL Ekonom pro rok 2018 číslo 18.0.1.

V odkaze SQL Ekonom 2018 verze 18.0.1 naleznete podrobný manuál v pdf k této verzi i popis ke stažení a instalaci.

Stručný přehled změn ve verzi 18.1.0:

Adresář
·         Nová položka pro označení fyzických osob
·         Doplněná sestava karty zákazníka pro GDPR
·         Hromadná změna ARES
·         Nová položka v záložce Slevy dle materiálu
·         Funkce anonymizace firem GDPR

Obecné funkce pro všechny subsystémy
·         Skryj všechny údaje
·         Negace u filtru
·         Nastavení ukončovacího znaku při exportu do CSV
·         Monitorování exportů ze systémů
·         Nastavení síly hesel do systému

Nastavení
·         Nastavení úlohy
·         Nový formát exportu dat Citibank, nastavení češtiny výpisu
·         Změna barvy řádku pořizovače dle připojené firmy
Účetnictví
·         Účtová osnova
·         Účtová osnova a nastavení plovoucích řádků pro výkazy
·         Číselník syntetických účtů a nastavení plovoucích řádků pro výkazy
·         Řady účetních dokladů
·         Řádky pro finanční výkazy
·         Přeskoky
·         Účetní doklady s obchodním partnerem
·         Účetní konta s počátečním stavem účtu na počátku sestavy
·         Obraty na účtech se zůstatky
·         Výkaz hospodaření dle závodů a zakázek
·         Finanční výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace
·         Finanční výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro hospodářské organizace
·         Finanční výkazy s přepočtem stavů na účtech
·         Kontrola záporných hodnot ve finančních výkazech hosp. organizace
·         Finanční výkaz hospodaření dle účelu – hospodářské organizace
·         Finanční výkazy změn vlastního kapitálu – hospodářské organizace
Výkaz „Pomocný konsolidační přehled“
·         Účtová osnova
·         Číselník firem
·         Kódy položek PKP
·         Počáteční stavy PKP dle partnerů
·         Sestavení podkladů pro výkazy PKP
Dodavatelské faktury
·         Kniha daňové
·         Dodavatelské faktury – dílčí odečet dph z daňového dokladu
·         Žebříček dodavatele /odběratele
·         Saldo dodavatele s úhradou závazku pokladnou
Odběratelské faktury
·         Číselník řad odběratelských faktur
·         Kniha daňové
·         Odběratelské faktury – zobrazení typu zaokrouhlení na dokladu
·         Žurnály změn
·         Dodací listy – nové tiskopisy ve fastreportu
·         Hromadné odesílání emailem
·         Kniha odběratelských faktur
·         Saldo odběratelských faktur
·         Upomínky k pohledávkám
·         Příkazy k úhradě
Banka
·         Bankovní výpisy
·         Rozdělení platby pohledávky/závazku v bankovním výpisu
·         Platební kalendář
Pokladna
·         Číselník pokladen
·         Pokladní kniha
EET
·         Nové kontroly neodeslaných dokladů
·         Tisk dokladů v prodeji a rezervacích s EET – kontrola vygenerování EET
Sklad
·         Přepočty při importu dat z ISDOC
·         Komunikace s Dotykačkou
·         Příjemky – zobrazení typu v položkách
·         Přepočet dopravy u materiálu zdarma
Prodej
·         Nastavení symbolů bez evidence EET
·         Zkratková klávesa pro odeslání EET bez náhledu
·         Nový způsob plateb kartou
·         Nastavení zaokrouhlení platby kartou
·         Doplnění tiskových formulářů o QR fakturu
·         Vkládání položek výběrem z ceníku
Odbyt
·         Rezervace s cenou v měně i s DPH
·         Evidence strojů
·         Zobrazení tržeb zakázkového listu
·         Kopie poptávek
·         Položky norma a jakost v položkách rezervací
·         Zadání formy úhrady v rezervacích
Majetek
·         Dorovnání účetních oprávek na daňové a převod účetního dokladu

Přejeme Vám příjemnou práci s programem SQL Ekonom 2018.

 

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16