+420 736 753 735
 softbit@softbit.cz

Aktuality

Mzdy 2019 - verze 3.95

Vážení uživatelé,

na našem Zákaznickém  portále je pro Vás k dispozici ke stažení nová verze Mezd SOFT PC 2019- číslo 3.95.Převod provádějte pouze v případě, že nemáte v programu nastaveny speciální nebo individuální úpravy.

Mzdy 2019 (verze 3.95) - přehled změn k 28.02.2020

 

  • úprava potvrzení o zdanitelných příjmech ve zobrazení 4 dítěte

 

 

Mzdy - legislativní změny v období 5-7/2019 pro verzi 3.91


V období květen až červenec 2019 nastává několik zásadních legislativních změn týkajících se výpočtu a zpracování mezd:

  • zvýšení limitu pro srážkovou daň malého rozsahu
  • zvýšení nezabavitelné částky, která zůstává dlužníkům, kteří jsou v exekuci a insolvenci
  • zrušení karenční doby 

Zvýšení limitu pro srážkovou daň malého rozsahu

Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3 000 Kč. V případě příjmů z dohod o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky, která zůstává dlužníkům, kteří jsou v exekuci a insolvenci

Dle nařízení vlády č. 91/2019 Sb. s účinností od 1. června tohoto roku dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která zůstává dlužníkům, kteří jsou v exekuci a insolvenci a kteří si na svoji obživu vydělávají prací. V principu se mění výpočet, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činit dvojnásobek součtu (dosud součet) částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Tzn. doposud je částka, nad kterou se sráží bez omezení 9.643 Kč, což je součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Od 1.6.2019 se bude jednat o dvojnásobek této částky.

Zrušení karenční doby

od 1.7.2019 bude zrušena karenční doba, náhrady za nemoc bude zaměstnavatel platit od 1. zameškané směny. Zároveň se zrušením karenční doby dochází ke snížení odvodu na nemocenské pojištění z dosavadních 2,3 % na 2,1 % jako kompenzace zaměstnavatelům za zvýšené náklady při vyplácení náhrad za nemoc. 
Na základě přechodných ustanovení k novele zákona bude zachován postup při poskytování náhrady mzdy u pracovních neschopností vzniklých před účinností novely zákona. Pokud tedy např. nemoc vznikne do 30. června, budou první tři odpracované směny bez náhrady mzdy za nemoc.

Poznejte blíže všechny naše služby

 

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizaci.

Image

Tomáš Urban

ředitel společnosti

Tel.: +420 603 449 244
E-mail: tomas.urban@softbit.cz

Společnost Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27473716 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

SOFTbit software s.r.o.

Zaměřujeme se na vývoj a distribuci vlastních ekonomických a informačních systémů. Zajišťujeme plnou servisní podporu našich zákazníků k dodanému software. Umíme vymyslet řešení speciálně i pro Vás...

 

© 2022 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16