HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Nová verze IS SQL Ekonom č. 20.3.0

Vážení uživatelé IS SQL Ekonom,

připravili jsme pro Vás novou verzi našeho informačního systému SQL Ekonom s číslem 20.3.0

Hlavní novinky v této verzi:

 • Výkazy pro příspěvkové organizace s balíčkem č. 41 xsd schémat.
 • Daňové doklady z přijatých záloh - zjednodušení účtování (odbourání zápočtů v bance a účtování jen o výši DPH).
 • Dodavatelské faktury - možnost individuálního nastavení účtu závazků bez vazby na číselník druhů faktur.
 • Saldokonto účetnictví včetně názvu obchodního partnera v hlavičce.
 • Účetní doklady - automatická oprava částky u souvztažného zápisu.
 • Úpravy plnění plánu - doplněny nové sestavy.
 • Příkazy k úhradě - doplnění o nové údaje.
 • Možnost změnit funkčnost přechodu mezi údaji.
 • Možnost hromadného zakázání / povolení exportů formulářů a sestav.
 • Možnost zjištění počtů dokladů uložených v systému.
 • Odběratelské faktury - automatické odeslání faktur i ve formátu ISDOC.
 • Banka - párování podle čísla bankovního účtu.
 • Sklad - možnost pojmenování skupin a podskupin druhu.
 • Odbyt - nastavení skupin cen v položkách dokladů.
 • Manažer - evidence dokumentů (propojení s místností, vytvoření úkolu z evidence dokumentů).

Nová verze je ke stažení na našem zákaznickém portále nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme.

Instalaci nové verze provádějte sami pouze v případě, že nemáte v programu nastaveny specifické úpravy.

Uživatelé, kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci nové verze s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje.

Pro společnosti s modulem Vodné a stočné budeme novou verzi programu uvolňovat na přelomu měsíce března a dubna.

Manuál k nové verzi naleznete ke stažení zde.


Přejeme Vám příjemnou práci s programem

Váš tým Softbit software s.r.o.Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.