HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Obchodní spolupráce

Pravidla a podmínky obchodní spolupráce

Naše společnost se plně věnuje vývoji a implementaci ekonomických informačních systému přes 26 let. Za tuto dobu jsme se stali významnou společností regionu, která zabezpečuje veškeré služby v této oblasti pro své zákazníky. V rámci rozvoje naší společnosti hledáme pro tuto činnost nové partnery, kteří budou s námi spolupracovat na dalším rozvoji a distribuci našich ekonomických informačních systémů.

Každému zájemci nabízíme možnost obchodní spolupráce na dvou úrovních:

 • zprostředkování prodeje ekonomických informačních systémů
 • partnerská spolupráce při dodávce ekonomických informačních systémů zákazníkům

Zprostředkování prodeje Ekonomických informačních systémů

Tato forma je velice jednoduchá a neklade na naše partnery žádné zvýšené časové ani finanční náklady. Pro partnera zde nejsou žádná omezení a stát se partnerem v této úrovni může každá fyzická i právnická osoba, dokonce i osoba nepodnikající.

Naše nabídka pro tento druh spolupráce spočívá v těchto základních bodech:

 • Strana obchodního partnera (může být i fyzická osoba bez živnostenského listu) má nárok na bezplatné propagační materiály pro vlastní prezentaci software včetně plně funkční a dobou neomezené demonstrační verze celého systému.
 • V případě , že partner je firma, může využít možnosti bezplatného využívání software pro vedení svého účetnictví včetně všech bezplatných upgrade po celou dobu trvání spolupráce.
 • Obchodní partner má zajištěn bezplatný hot-line servis po celou dobu trvání partnerské obchodní smlouvy
 • Partner má nárok na cenové zvýhodnění při zaškolení k informačnímu systému ve výši 20 % z ceny školení.
 • Obchodní spolupráce není založena na určitých objemech prodeje. Partner není tedy vázán ze strany dodavatele minimálním odběrem za určité období Podmínkou pro začátek spolupráce je získání alespoň 1 zákazníka.
 • V případě zprostředkování jsou veškeré další aktivity po získání koncového zákazníka řešeny na úrovní dodavatel systému - konečný zákazník
 • Obchodní partner může kdykoli využít osobní pomoci při zavádění, poradenské činnosti či údržbě software ze strany dodavatele pro zajištění bezproblémového provozu systému u koncových zákazníků. Tato pomoc je zpravidla účtována dle platných sazeb na koncového zákazníka (vyjímku tvoří hot-line apod).
 • Dodavatel neručí za chyby vzniklé chybou partnera u koncového zákazníka. Dodavatel však ručí za chyby v dané verzi software.
 • Partner má přístup k bezplatným aktualizacím software pro svoji potřebu
 • Za zajištění nového zákazníka má partner nárok na podíl ve výši 20 % bez dph z účtované a uhrazené ceny zákazníkem . Tato hodnota se partnerovi vyplácí buď jednorázově po zprostředkovaném obchodu nebo 2x ročně formou vyúčtování.
 • I v případě ukončení spolupráce má nadále dodavatel plné závazky ke všem zákazníkům, které partner získal. Licenční smlouva je tedy uzavírána na úrovni dodavatel - konečný zákazník

Partnerská spolupráce při dodávce informačních systémů

Tuto formu spolupráce nabízíme všem společnostem, které podnikají v oborech dodávek ekonomických služeb svým zákazníkům. Jedná se tedy zejména o společnosti, které zpracovávají účetnictví, provádějí audit a daňové a účetní poradenství koncovým zákazníkům. Tato úroveň již reflektuje oboustrannou prospěšnost, kdy obě firmy mají ze spolupráce prospěch. Tento stupeň spolupráce je však již určen pouze právnickým nebo fyzickým osobám, podnikatelům.

Naše nabídka pro tento druh spolupráce spočívá v těchto základních bodech:

 • Strana obchodního partnera (může být i fyzická osoba bez živnostenského listu) má nárok na bezplatné propagační materiály pro vlastní prezentaci software včetně plně funkční a dobou neomezené demonstrační verze celého systému.
 • V případě , že partner je firma, může využít možnosti bezplatného využívání software pro vedení svého účetnictví včetně všech bezplatných upgrade po celou dobu trvání spolupráce.
 • Partner může využít možnosti bezplatného využívání software pro vedení svého účetnictví včetně všech bezplatných upgrade po celou dobu trvání spolupráce.
 • Obchodní partner má zajištěn bezplatný hot-line servis po celou dobu trvání partnerské obchodní smlouvy
 • Partner má nárok na bezplatné absolvování školení k aktuálním verzím informačních systémů všech svých pracovníků, kteří na systémech pracují nebo se jim jinak věnují.
 • Obchodní spolupráce není založena na určitých objemech prodeje. Partner není tedy vázán ze strany dodavatele minimálním odběrem za určité období Podmínkou pro začátek spolupráce je získání alespoň 1 zákazníka.
 • V případě zprostředkování jsou veškeré další aktivity po získání koncového zákazníka řešeny na úrovní dodavatel systému - konečný zákazník
 • I v případě ukončení spolupráce má nadále dodavatel plné závazky ke všem zákazníkům, které partner získal. Licenční smlouva je tedy uzavírána na úrovni dodavatel - konečný zákazník
 • Obchodní partner může kdykoli využít osobní pomoci při zavádění, poradenské činnosti či údržbě software ze strany dodavatele pro zajištění bezproblémového provozu systému u koncových zákazníků. Tato pomoc je zpravidla účtována režijními cenami dodavatele (ne cenami pro koncové zákazníky). Info o režijních cenách lze získat přímo u dodavatele.
 • Dodavatel neručí za chyby vzniklé chybou partnera u koncového zákazníka. Dodavatel však ručí za chyby v dané verzi software.
 • Partner má přístup k bezplatným aktualizacím software pro svoji potřebu
 • Za zajištění nového zákazníka má partner nárok na podíl ve výši 25 % bez dph z účtované a uhrazené ceny zákazníkem . Tato hodnota se partnerovi vyplácí buď jednorázově po zprostředkovaném obchodu nebo 2x ročně formou vyúčtování.
 • Dodavatel se zavazuje uvádět svého partnera na svých propagačních materiálech a webových stránkách společnosti.
 • Dodavatel se zavazuje určit partnerovi exkluzivitu pro určitou oblast.

HOT-LINE SOFTbit

Tel.: 494 532 202
E-mail: softbit@softbit.cz

kontakt

SOFTbit software
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více v menu KONTAKTY.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.