+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz
 

 

Zákaznické služby

Naše společnost se zaměřuje na všechny zákazníky, kteří upřednostňují plnou podporu a kvalitní služby po celou dobu užívání našeho ekonomického informačního systému. Věříme, že mezi tyto zákazníky patříte i Vy.

Základní typy služeb při zavedení informačního systému a jeho provozu

 • individuální servis při zavedení a provozu informačního systému
 • pravidelný servis při provozu informačního systému

Individuální servis při zavedení a provozu informačního systému

 • Analýza za stávajícího informačního systému a návrh nového řešení - v první řadě zpracujeme podrobnou analýzu k zavedení nového systému u zákazníka, ve které vyhodnotíme dosud používané řešení a navrhneme pro zákazníka novou metodiku, která bude respektovat všechny požadavky na rychlé a úplné zpracování všech informací.
 • Odborná instalace systému včetně nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů - vyškolení pracovníci naší společnosti provedou správnou instalaci a plné nastavení nového informačního systému. Součástí zavedení je i definování jednotlivých uživatelských přístupů s právy do jednotlivých subsystémů.
 • Přenos dat z původního informačního systému - v případě potřeby přeneseme důležitá data ze starého do nového systému k datu jeho ostrého startu. Převod dat provádíme buď jako celkový, včetně veškeré historie uložené v původním software. Nebo jako dílčí se zůstatky k datu startu nového informačního systému.
 • Nastavení a přizpůsobení systému dle požadavků jednotlivých uživatelů - na základě prvotní analýzy a návrhu nového řešení nastavíme či případně přizpůsobíme jednotlivé funkcionality systému přesným požadavkům a zadáním zákazníka. S jednotlivými řešeními podrobně každého uživatele seznámíme. Nastavení specifik automaticky přenášíme do všech budoucích aktualizací informačního systému.
 • Podrobné zaškolení všech uživatelů zákazníka s novým systémem - při zavedení systému provádíme několikafázové detailní školení všech uživatelů u zákazníka. Obecné prvotní školení provádíme dle konkrétních požadavků buď ve školicím středisku naší společnosti, nebo přímo u zákazníka. Školení k jednotlivým subsystémům pořádáme zpravidla vždy pro vybrané odpovědné uživatele v prostorách společnosti zákazníka na jeho již datech přenesených z původního informačního systému.
 • Podpora při náběhu nového systému do rutinního provozu - po ostrém startu nového informačního systému provádíme plánované návštěvy v sídle společnosti zákazníka, kde řešíme provozní požadavky uživatelů, které se projeví po zavedení software. Zpravidla pomáháme sestavit první účetní či mzdovou uzávěrku.

Pravidelný servis při provozu informačního systému

 • Zajišťujeme stálý kvalitní odborný servis k provozuinformačního systému s přidělením odpovědného pracovníka naší společnosti každému zákazníkovi zvlášť
 • Provádíme rychlé a pružné řešení všech provozních požadavkůjednotlivých uživatelů a přednostní odstraňování případných havárií informačního systému tak, aby nic nenarušilo spolehlivý chod software u zákazníka
 • Připravujeme pravidelné aktualizace informačního systému dle změn v platné legislativěse stálým doplňováním nových funkcí do stávajícího software, které pomohou jednotlivým uživatelům zjednodušit jejich práci i získat větší přehled nad pořízenými informacemi
 • Jsme připravení pro zapracování nových požadavků na funkčnost specifických požadavků každého zákazníka. Zde pracovníci naší společnosti ctí individuální přístup ke každému zákazníkovi zvlášť
 • Pořádáme pravidelná školeník novým verzím informačního systému i ke změnám v legislativě
 • Zajišťujeme stálou podporu všech zákazníků ze sídla naší společnostiformou vzdáleného přístupu k informačnímu systému u uživatele. Zasílání podrobných informací o novinkách ve všech modulech nabízeného software i ke změnám v legislativě
 • Nabízíme ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmii legislativní a jinou podporu pro správný chod ekonomického informačního systému u jednotlivých zákazníků

Výše uvedené typy služeb jsou volitelné pro každého zákazníka zvlášť a některé z nich vždy doporučujeme. Je však na každém zákazníkovi, jaký typ služby zejména v průběhu provozu informačního systému si vybere. Jednotlivé typy služeb v průběhu provozu informačního systému jsou garantovány naší společností v licenční smlouvě k dodanému software.

Pravidelné služby zákaznického servisu při provozu informačního systému

V rámci maximálního zkvalitnění našich služeb jsme zavedli pro všechny naše zákazníky několik stupňů dodávaných služeb. Tyto typy se odlišují od volitelných služeb tím, že každý zákazník v každém období již má předem od naší společnosti plánován určitý typ podpory, na který se může vždy předem spolehnout a nemusí jej zvlášť objednávat. Mezi takové služby patří například údržba a správa všech databází v rámci ekonomického informačního systému apod. Každý zákazník si může vybrat typ servisu dle jeho konkrétních požadavků. Typ servisu může libovolně měnit po celou dobu užívání našich informačních systémů.

Typy pravidelných služeb jsou zaměřeny zejména na zákazníky, kteří vyžadují:

 • pravidelnou podporu při využívání funkcí systémů SQL Ekonom, Mzdy VEMA, Mzdy Soft PC
 • údržbu spojenou s vysokou stabilitou a bezpečností uložených dat
 • provádění aktualizací systému od nás
 • provádění pravidelných školení obsluhy vedoucích k využívání co největšího možného rozsahu funkcí nabízených v jednotlivých systémech

Jaké jsou výhody pro uživatele z těchto typů služeb?

 • Přednostní řešení havarijních stavů systému u uživatele do 12 hodin od nahlášení havárie.
 • Zvýšena stabilita celého software podpořená pravidelnou kontrolou a optimalizací všech databází, které systém využívá.
 • Kvalitní zaškolení obsluhy systému, která je pravidelně seznámena se všemi novinkami v nových verzích programu.
 • Pravidelné řešení rozvoje systému u uživatelů vyplívajících z nových požadavků, které jsou na jednotlivé společnosti kladeny
 • Výhodnější hodinová sazba prací na veškeré prováděné práce

Cena služeb se odvíjí dle počtu spravovaných databází a počtu uživatelů systému.

HOT-LINE SOFTbit

Tel.: 494 532 202
E-mail: softbit@softbit.cz

kontakt

SOFTbit software
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více v menu KONTAKTY.

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2021 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16