+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz

Obecné vlastnosti softwaru

SQL Ekonom - výkonný software pro řízení všech typů firem

Seznamte se s naším výkonným třívrstvým softwarem SQL Ekonom pro řízení všechy typů společností a organizací

S naším softwarem SQL Ekonom získáte

Více komfortu ovládání

Všechny moduly mají standardizované ovládání dle ostatních aplikací pod MS Windows. Program dovoluje uživateli zobrazení více formulářů zároveň při zachování všech rozpracovaných informací. Pro rychlejší vkládání dat do tabulek nevyžaduje nutnost spolupráce vstupů z klávesnice a myši. Hlavní pořizovací tabulky dovolují jednoduchým způsobem kopírování pořízených dat do nových vět apod.

Více možností nastavení

Základní vlastností celého softwaru je modul přístupových práv jednotlivých uživatelů do daných modulů dle jejich kompetencí. Pro manažery firem je připraven modul info, kde oprávnění pracovníci získají ucelené informace o stavu ekonomiky vlastní firmy bez nutnosti zásahu do pořízených dat. Všechny agendy jsou široce parametrizovány tzn. že každý uživatel má možnost nastavení systému dle jeho specifických požadavků.

Více informací

Systém obsahuje v základní konfiguraci více jak 3 000 tiskových výstupů, tabulek, grafů a dalších přehledů včetně formulářů oficiálně schválených státní správou. Originální funkce dovoluje tyto sestavy v podobě šablon kopírovat do vlastních s možností libovolných úprav. Vybraní uživatelé mají rovněž přístupnou funkci pro rychlou tvorbu nových výstupů dle vlastních představ a požadavků.

Více výkonu na počítačových sítích

Architektura klient-server dovoluje uživateli rychlý přístup k datům jak na lokálních počítačových sítích, tak i na vzdálených odloučených pracovištích.

Více zabezpečení vůči ztrátě a poškození

Tento moderní systém maximálně chrání veškerá pořízená data proti jejich poškození či zneužití. Datový server pracuje pod SQL serverem Firebird verze 3.0 a vyšší. Uživatelské rozhraní je vytvořeno v programovacím jazyce Delphi.

Více vazeb na ostatní systémy

Řada jednoduchých funkcí dovoluje poskytovat uložené informace v podobě tiskových výstupů do textových editorů (např. MS Word), tabulkovch procesorů (MS Excel), nebo databázových editorů (MS Access). Ve všech částech systému můžeme jednoduše zasílat libovolné informace pomocí elektronické pošty (např. MS Outlook). Systém dovoluje zasílání zpráv formou SMS na všechny mobilní operátory. Samostatná funkce podporuje export příkazů k úhradě do všech hlavních bankovních domů a rovněž tak i import bankovních výpisů do systému. Systém obsahuje i takové funkce jako je export finančních výkazů a výkazu k dani z přidané hodnoty na státní správu v elektronické podobě.

Celková charakteristika systému

Stavebnicová architektura programu nabízí uživateli odkoupení jen těch modulů, které opravdu využije. Zbývající moduly je možné k systému kdykoliv doplnit.

Automatizovaná provázanost jednotlivých modulů dovoluje zobrazení všech důležitých informací bez nutnosti provádění složitých operací.

Zaměření systému

  • obchodní společnosti
  • firmy podnikající ve sféře služeb
  • výrobní podniky
  • státní a příspěvkové organizace
  • neziskové organizace

Systém lze použít i ve větších podnicích s velkým tokem informací.

Základní vlastnosti systému

Výkonný generátor sestav dovoluje uživateli měnit již vytvořené sestavy od dodavatele. Jedinečnou vlastností je i možnost "kopírování" vytvořených sestav a možnost tvorby nových sestav uživatelem dle jeho specifických potřeb a přání.

Pomocí univerzálního filtru lze provádět libovolný výběr ze zobrazených dat dle všech údajů zobrazených v tabulce. Na základě vytvořeného filtru lze ihned i vytvořit libovolnou sestavu s nastaveným výběrem dat. dle jeho specifických potřeb a přání.

Vyhledávání a třídění - Každá taulka umožňuje uživateli provádět jednoduchou formou vyhledávání a třídění dle libovolných údajů uvedených v tabulce.

Lišta rychlého spuštění - V levé části menu programu lze nastavit lištu rychlého spuštění pro nejčastěji používané funkce z jednotlivých modulů systému.

Vlastnosti tabulky - V tabulce jsou data aktuální věty umístěna vždy v její horní části a v dolní části je uložen seznam uložených vět. Seznam lze libovolně uživatelsky měnit s možností změny pořadí uvedených údajů. Další vlastností seznamu je jeho rozšíření i na celou horní část formuláře.

Exporty dat do MS Excel a dalších typů souborů - Ze všech tabulek je možné provádět jednoduché exporty dat do MS Excel pro další zpracování dat.

Export sestav do souboru a e-mailu - Všechny sestavy lze exportovat do souboru, případně do e-mailu. V případě, kdy v daném modulu je evidována nějaká firma, pak při exportu do e-mailu se systém pokusí vyhledat e-mailovou adresu v číselníku firem a tuto automaticky nabídne.

Vybrané moduly softwaru SQL Ekonom

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví

Zajišťuje centrální evidenci a sumarizaci veškerých účetních informací s možností zápisu účetních obratů přímo. Výstupem je kompletní evidence včetně státních výkazů, DPH, finanční analýzy, plánu atd.

Sklad, prodej, odbyt

Sklad, prodej, odbyt

Kompletní řešení evidence skladových zásob i s napojením na čárový kód. Samostatný modul Prodej včetně rychlého maloprodeje s automatizovaným napojením na sklad a systém poptávek, nabídek a rezervací ze subsystému Odbyt. 

Aquarius

Aquarius

Specializovaný modul pro vodárenské společnosti se zaměřením na sledování odečtů vodného a stočného včetně jeho vyúčtování a napojení na celkové účetnictví společnosti.

Energy

Energy

Specializovaný modul pro společnosti a organizace zabývající se výrobou a dodávkami tepla, elektrické energie nebo plynu. Snadné zpracování odečtů, vystavení faktur a vyúčtování dodávek koncovým zákazníkům.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2021 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16