HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz

Vybraná řešení v rámci informačního systému SQL Ekonom

Informační systém SQL Ekonom se vyznačuje vysokou variabilitou a jednoduchostí ve zpracování veškerých ekonomických informací. Poskytuje tak uživateli možnost lehce se přizpůsobit novým požadavkům na veškeré požadované informace ze systému. V následujícím popise uvádíme přehledy hlavních formulářů pro evidenci vodného a stočného.

Přehledy hlavních obrazovek IS SQL Ekonom vodné a stočné:

Karta zákazníka

Základním formulářem je číselník zákazníků z řad společností nebo fyzických osob. V číselníku zákazníků jsou uvedeny podrobné informace o každém plátci, majiteli odběrného místa či adresátovi.

karta zakaznika

Obrázek: Číselník firem

Karta odběrného místa

Tato tabulka obsahuje komplexní informace o jednotlivých odběrných místech vodného a stočného. V tabulce vedle evidenčního čísla odběrného místa jsou informace s adresou odběratele vodného a stočného, adresáta i majitele odběrného místa. Dále podrobný formulář obsahuje důležité informace pro výpočet vodného a stočného včetně nastavení výpočtu srážkové vody a případných paušálů vodného a stočného.

Formulář obsahuje několik záložek, které jsou zobrazeny v levém horním rohu. Veškeré informace jsou historicky ukládány, takže lze jednoduše dohledat stav odběrného místa v libovolném z předchozích období. Kód odběrného místa je důležitý pro zpracování jednotlivých odečtů. Přímo z odběrného místa lze tvořit automatizovaně smlouvy na odběry vodného a stočného či na srážkovou vodu.

Uživatel má možnost rovněž nastavit u každého odběrného místa platební kalendář na libovolné období. Dle platebního kalendáře odběratel platí jednotlivé splátky formou bankovního převodu, pokladní hotovostí nebo automatizovaného zpracování pomocí služby SIPO. Za vybrané období je prováděno vyúčtování, ve kterém se odečítají uhrazené zálohy za předchozí období..

karta odberneho mista

Obrázek: Číselník odběrných míst

Evidence vodoměrů

Databáze vodoměrů přímo spolupracuje s evidencí odběrných míst a odečtů vodoměrů. Obsahuje kompletní evidenci každého vodoměru včetně zachycení všech pohybů na jednotlivých vodoměrech v historii. Na základě výměny vodoměru je prováděno zpracování odečtu do evidence odečtů vodoměrů a zároveň se ukládá informace o výměně do plánu výměn.

evidence vodomeru

Obrázek: Číselník vodoměrů

Kategorie vodoměrů, které rozlišuje evidence:

 • v síti
 • na skladě
 • v opravě
 • vyřazené

Na základě intervalu let pro revize systém automaticky vytvoří plán výměn na následující období a umožňuje uživateli jednoduchou formou sledovat či včas připravit neprovedené výměny.

Pořízení odečtu

Vyobrazený formulář slouží k pořizování jednotlivých odečtů manuálním způsobem nebo jsou do něho načteny elektronicky pořízené odečty přes přenosné datové terminály. Základním údajem je číslo odběrného místa. Období pro zpracování odečtu může být libovolné zpravidla však měsíc, čtvrtletí, polovina roku nebo rok. Při zpracování odečtu se provádí výpočet dle spotřebovaných m3 vody dle vodoměru nebo formou paušálních cen. Odečty slouží k výpočtům srážkové vody za vybrané období. Z pořízených odečtů je prováděno hromadné vystavení daňových dokladů v podobě faktur nebo složenek.

odecty vodomeru

Obrízek: Odečty vodoměrů

Odečty jsou tvořeny:

 • importem z přenosného terminálu
 • automatickým výpočtem dle oblastí (cyklů)
 • importem z elektronických dálkových odečtů
 • manuálním způsobem pořízení odečtů
 • automatizovanou tvorbou při výměně vodoměrů

Systém obsahuje řadu výstupních přehledů a rozšiřujících evidencí:

 • Saldokonta neuhrazených složenek, faktur, splátek platebního kalendáře
 • Upomínky ke složenkám, fakturám, splátkám platebního kalendáře
 • Plán výměn vodoměrů
 • Přehled pohybů vodoměrů dle akcí, skladů, obcí a ulic, pracovníků za vybrané období
 • Přehledy zpracovaných i nezpracovaných odečtů vodoměrů
 • Přehledy odběrných míst, vodoměrů
 • Přehledy platebních kalendářů

<< Zpět na stranu Vodárenské společnosti

Stáhněte si podrobný prospekt (PDF), kde naleznete detailní informace o informačním systému pro vodárenské společnosti.

prospekt vodne stocne

HOT-LINE SOFTbit

Tel.: 494 532 202
E-mail: softbit@softbit.cz

kontakt

SOFTbit software
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více v menu KONTAKTY.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.