HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Právě zavádíme informační systém

Nyklíček a spol. s.r.o.

Firma Nyklíček s.r.o. je jednostupňová výrobní firma specializující se na výrobu plošných textilií tkaním převážně pro technické účely. Firma úzce spolupracuje s obchodními partnery v zemích EU i v České republice. Společnost v poslední době čím dál palčivěji pociťovala nutnost výměny nepružného a zastaralého účetního programu a sjednocení účetní, skladové, prodejní a majetkové evidence do jednoho uceleného výkonného informačního systému. Požadavek zahrnoval i změnu mzdového programu. Naše firma byla jednou z oslovených a výběrové řízení jsme vyhráli. Jednou z podmínek ve výběrovém řízení byl ze strany společnosti zákazníka převod dat z původního IS v průběhu roku 2015.

Na jaře roku 2015 jsme provedli důkladný audit stávajícího stavu informačního systému a ve spolupráci s odpovědnými pracovníky firmy Nyklíček s.r.o. navrhli nové řešení ekonomických účetních a operativních evidencí. Na základě zpracovaného auditu byla vypracována metodická analýza zavedení nového IS. Z původních programů jsme převedli počáteční stavy účtů, veškeré účetní obraty roku 2015, salda došlých a vydaných faktur a majetek k 31.7.2015. Z odděleného software jsme převedli stavy skladových zásob k 31.7.2015. V srpnu 2015 byla převedená data zkontrolována a odsouhlasena, od 1.8.2015 firma pracuje v plné šíři v našem programu SQL Ekonom a mzdovém systému Vema, přičemž oba tyto programy jsou prozatím propojené pouze na úrovni mzdového účetního dokladu.

Hlavní předností, které nový IS přinesl do společnosti zákazníka , je spojení více samostatných systémů do jednoho uceleného celku, ve kterém jsou veškerá data sdílená všemi oprávněnými uživateli. Uvedené řešení zjednodušilo řadu agend ve společnosti zákazníka ku prospěchu všech uživatelů. Odpadlo tak mnoho operací, které doposud bylo nutné provádět jednotlivými uživateli v předchozím IS. Systém zároveň odboural řadu evidencí, které bylo nutné vést v samostatných aplikacích včetně Ms Excel apod.

Využívané moduly: Účetnictví, Došlé a vydané faktury, Pokladna, Banka, CRM, Sklady, Majetek, Prodej, Mzdy Vema.


Farma u řeky Orlice, s.r.o.

Farma u řeky Orlice s.r.o. je zemědělskou organizací produkující zejména bio hovězí maso.

Náš program v této společnosti není nasazen pouze jako účetní systém. Slouží zde též k evidenci několikasethlavého stáda skotu na několika stájích, rovněž i několika koz.

Bude provedeno elektronické napojení na centrální státní evidenci skotu. Skot byl převeden z evidence v Excelu, číselníky nastaveny ručně. Bylo provedeno zaškolení odpovědné pracovnice. Počáteční stavy k 1.1.2015 prozatím nejsou dostupné. Až budou k dispozici, budou převedeny a systém bude moci být v plné šíři nasazen.

Využívané moduly: Účetnictví, dodavatelské a odběratelské faktury, banka, pokladna, evidence majetku, sklady, zemědělství.


Technické služby Havířov, a.s.

Ve společnosti Technické služby Havířov jsme provedli zavedení ekonomického informačního systému pro účetnictví hospodářské činnosti Města Havířov.

Součástí systému je podvojné účetnictví, dodavatelská a odběratelská fakturace, pokladna, banka a výkaznictví PAP. Součástí systému je i export dat do účetního software Města Havířov.

Využívané moduly: Účetnictví, Došlé a vydané faktury, Pokladna, Banka, Výkaznictví PAP.


Velorexport Žamberk, výrobní družstvo

V měsíci únoru jsme vyhráli výběrové řízení na dodavatele ekonomického systému do společnosti Velorexport výrobní družstvo Žamberk. Společnost se zabývá výrobou a prodejem sidecarů a přívěsných vozíků do hmotnosti 3500 kg.

Náš informační systém plně nahradil doposud používaný ekonomický software, který již společnosti nevyhovoval. Součástí implementace jsme provedli komplexní zaškolení i převod konečných stavů účtů a stavů zásob k 1.1.2015.

Využívané moduly: Účetnictví, Došlé a vydané faktury, Pokladna, Banka, Sklady, Odbyt, Evidence majetku.


>> Další strana >>

HOT-LINE SOFTbit

Tel.: 494 532 202
E-mail: softbit@softbit.cz

kontakt

SOFTbit software
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více v menu KONTAKTY.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.